В рамките на участието на ЕС в срещата на върха "Един океан", организирана от Франция в Брест и като доказателство за водещата роля на ЕС в комплексната реакция към проблемите с океаните, днес Еврокомисията представя няколко амбициозни инициативи за по-чист, по-здравословен и по-безопасен океан.

В речта си по време на срещата председателят на ЕК Фон дер Лайен обяви три ключови инициативи за сътрудничество с цел опазване и възстановяване на живота в океаните:

  • нова международна коалиция за опазване на биологичното разнообразие в открито море, което представлява 95% от океана;
  • основополагащ проект за изчислителни технологии, с който се дава възможност на научните работници да изготвят дигитална симулация на световните океани;
  • и научноизследователска мисия на ЕС за възстановяване на океаните и водите ни до 2030 г.

Това е в допълнение към цялостния принос на ЕС, представен по време на срещата на върха от комисарите Мария Габриел, Адина-Йоана Вълян и Виргиниюс Синкявичюс, като така се обхващат всичките четири направления на темата на срещата.

В речта си по време на срещата на върха "Един океан" Фон дер Лайен заяви: Мисията ни за опазване на океаните трябва да е значима колкото общата ни отговорност към тях. Ето защо се срещаме днес в Брест — да обединим усилията си, за да не бъдат те като капка в морето. Европа може да допринесе много за морското дело. Но защитата му можем да осигурим само с колективни усилия; само ако сме обединени, можем да помогнем на океаните отново да се напълнят с живот.

На срещата на върха днес Фон дер Лайен оповести коалицията с амбициозни цели за биологично разнообразие на зоните, разположени извън националните юрисдикции (БРИНЮ) . С тази инициатива се поставя акцент на ролята на ЕС като главен участник в опазването на морската среда в световен мащаб.

Зоните, разположени извън националните юрисдикции, представляват 95% от океана, а биологичното разнообразие в тях предлага безценни екологични и социално-икономически ползи за човечеството. Тези просторни зони обаче са все по-уязвими към различни заплахи, напр. замърсяването, свръхексплоатацията и последиците от изменението на климата.

Провеждащите се към момента преговори с ООН предлагат уникална рядка за едно поколение възможност и ЕС полага сериозни усилия за постигането на споразумение през 2022 г. Коалицията свързва интересите на тези, които се стремят към постигането на амбициозен Договор на ООН за опазване на БРИНЮ — като напр. ЕС и неговите държави-членки.

"От въздуха, който дишаме, до регулирането на температурата или биоразнообразието, океаните играят ключова роля за достигането на необходимите природни равновесия. Можем да подкрепим развитието на по-голяма осведоменост и знания по три основни линии - чрез по-добро образование и грамотност в сферата на океаните, чрез инвестиции в научни изследвания и чрез активно участие на всички хора за създаването на възможности за прилагане на новите знания на практика", каза в речта си на срещата на върха българският еврокомисар Мария Габриел. Тя подчерта, че държавите-членки трябва да бъдат подкрепени, за да дадат на учащите се възможност да придобият знания и умения за създаването на социално справедливо и устойчиво бъдеще.

"Що се отнася до изследванията, в рамките на програмата "Хоризонт Европа" ние стартирахме "Мисия океани", която ще се занимава с науката и технологиите, от които се нуждаем, за да намалим натиска върху нашите океански и водни екосистеми", отбеляза Габриел. Тя допълни и че в рамките на следващите 3 години с 0.5 млрд. евро ще бъде финансирана мисията "Възстановяване на нашия океан и води", като посочените средства ще бъдат осигурени главно чрез "Хоризонт Европа", но и чрез други фондове като Европейския фонд за морско, рибно и аквакултурно дело и InvestEU. Целта е да се създадат иновации, да се насърчи сътрудничеството и ще организира обществени практики в подкрепа на морските и речните басейни.

"Искам да подчертая, че борбата с изменението на климата изисква новите форми на участие, със специални граждански инициативи, които мисията ще осигури", отбеляза Габриел. Която допълни, че инициативата Digital Twin Ocean, която предстои да бъде разработена, може да се използва за образователни цели в европейските училища, надграждайки специализираните лаборатории.

"2022 г. е Европейската година на младежта и в този контекст ние стартираме Европейски корпус за солидарност за климата, като част от по-широката рамка. Искаме да дадем възможност на младите хора да действат директно, за да защитят своята планета, изграждайки по-зелено и по-синьо бъдеще за Европа", каза още Габриел.

3e-news.net