Европейската комисия предложи днес в следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021-2027 г. да се отделят 16 милиарда евро за развитието на космическа програма.

Космическите технологии, данни и услуги се превърнаха в необходимост. Благодарение на значителните инвестиции, ЕС има сериозно предимство в космическите дейности, а европейската космическа промишленост е една от най-конкурентоспособните. В световен мащаб се появяват нови предизвикателства и нови играчи. Новата програма на ЕС ще вложи повече в космическите дейности, като се пригоди към новите нужди и технологии, и като повишава самостоятелния достъп до космическото пространство.

Предложението на ЕК ще обедини всички съществуващи и нови дейности в единна програма. Новата космическа програма ще осигури поддържането на съществуващата инфраструктура и услуги, и въвеждането на нови възможности:

- насърчаване на силна космическа промишленост: новата космическа програма ще подобри достъпа на нови дружества в космическата област до рисково финансиране. Тя ще улесни достъпа до съоръжения за изпитания; ще насърчи сертифицирането и стандартизацията;

- запазване на самостоятелния достъп на ЕС до космическото пространство: стратегическата самостоятелност на ЕС е особено важна по отношение на инфраструктурата от критично значение, технологията, сигурността и отбраната. Комисията ще обобщи търсенето на услуги за изстрелване в Космоса, като предостави инвестиции и подкрепа за използването на нови технологии като ракети носители за многократна употреба, и ще участва в пригодяването на необходимата наземна инфраструктура.

- установяване на единна и опростена система на управление: ЕС ще направи необходимото увеличаването на финансовите инвестиции да се подпомага от ефикасно вземане на решения, така че всички европейски космически дейности да се изпълняват навреме и в рамките на предвидения бюджет. Комисията ще продължи да отговаря за управлението на цялостната програма.

Междуправителствената Европейска космическа агенция (ESA) ще остане основен партньор в техническото и оперативното изпълнение на космическата програма на ЕС. Европейската агенция за навигационни спътникови системи, която ще бъде преименувана на Агенция на ЕС за космическата програма, ще подкрепя експлоатацията и навлизането на пазара на космическите дейности на ЕС, и ще играе все по-нарастваща роля за обезпечаването на сигурността на всички части от програмата.

Комисията предлага бюджетът от 16 милиарда евро да се разпредели така:

- 9,7 милиарда евро за Галилео и EGNOS - съответно световната и регионалната система за спътниково насочване на ЕС: това ще осигури финансиране за инвестиции в работата и инфраструктурата, за да приключи изграждането на групата спътници и да се осигури поддръжката й, разработването на сигнал за увеличена точност и подкрепа за въвеждане на пазара на услугите за спътниковото насочване, от което ще се възползват самостоятелните и свързаните превозни средства, интернет на нещата, смартфоните или управлението на пътното движение.

- 5,8 милиарда евро за Коперник - програмата на ЕС за наблюдение на Земята: това ще запази самостоятелността на ЕС и неговото водещо място във висококачественото наблюдение на околната среда, управлението на извънредни ситуации и подкрепата на граничната и морската сигурност. Новите мисии на "Коперник" - например наблюдението на разпространението на въглероден двуокис - ще позволят на ЕС да се превърне в технологичен водач в борбата срещу изменението на природата. Услугите на "Коперник" за достъп до данни (DIAS) значително ще улеснят малките и новите дружества да разработват приложения;

- 500 милиона евро за разработване на нови части, свързани със сигурността новата космическа програма ще подобри осведомеността за обстановката в космическото пространство. С помощта на програмата ще се обърне внимание и на идващите от космическото пространство опасности, свързани със слънчевата дейност, кометите и астероидите, които застрашават инфраструктурата. Нова инициатива за правителствена спътникова свързаност (GOVSATCOM) ще подпомогне за полицейската защита на границите, както и дипломатическите общности, хуманитарните акции и действията на гражданската защита.