Европейската комисия одобри схема на стойност 88 милиона евро (около 173 милиона лева) за подпомагане на българските микропредприятия и малки предприятия в контекста на пандемията от коронавирус, съобщиха от представителството на ЕК в България.

Схемата е одобрена съгласно Временната рамка за държавната помощ, приета от Комисията на 19 март 2020 г. и изменена на 3 април и 8 май.

Мерките за подпомагане в рамките на схемата ще бъдат съфинансирани в голяма степен от Европейския фонд за регионално развитие (75 милиона евро).

Подкрепата ще бъде под формата на безвъзмездни средства.

Намерението е схемата да отговори на нуждите от ликвидност на микропредприятията и малките предприятия, включително и на самостоятелно заетите лица, и да им помогне да продължат своята дейност по време на пандемията и след това.

Какви са условията и сумите

Схемата ще бъде достъпна за дружества, осъществяващи дейност в различни сектори, с изключение на селското стопанство, рибарството, аквакултурите и горското стопанство. Според очакванията приблизително 17 300 микро- и малки предприятия ще се възползват от тази подкрепа.

Поискалите помощ трябва да докажат 20-процентен спад на месечния оборот. Субсидията ще е в размер на до 10% от нетните приходи от продажби за 2019 г. - от 3000 до 10 000 лв. Юридическите лица или ЕТ бенефициенти на помощта трябва да са регистрирани преди 1 януари 2019 г.

Във връзка с тази програма неотдавна вицепремиерът Томислав Дончев каза, че се предвижда "практически нулева административна тежест - безхартиено представяне на проекти, които ще се готвят и представят по електронен път, дори договорите ще се сключват така. Микрофирмите, повечето от които нямат електронен подпис, ще могат да ползват такъв на счетоводител, адвокат".