Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) понижи отново прогнозата си за растежа на българската икономика през 2022 г., наред с прогнозите за другите икономики в региона, в който банката действа, с оглед на негативните последици от продължаващата руската инвазия в Украйна и последвалите я западни санкции спрямо Москва, които водят до все по-силен инфлационен натиск.

В новия си майски доклад ЕБВР вече очаква БВП на България да се повиши през настоящата година с едва 2,5% при прогноза от март за икономически растеж с 2,8%, и след като през ноември 2021 г. (преди войната в Украйна) банката прогнозира нарастване на българския БВП с 4,4%.

За 2023 г. банката прогнозира известно ускоряване на растежа, като БВП на нашата страна се очаква да се повиши с 3% - низходяща ревизия спрямо прогнозата през март за експанзия с 3,6%. Според ЕБВР обаче рисковете за прогнозата за 2023 г. са във възходяща посока (за по-добър растеж) в случай на по-бързо нормализиране на инфлацията и на стабилни инвестиции.

Банката отбелязва, че по-високите цени на енергията и ограничените газови доставки, от една страна, и значителни инвестиции, необходими за преминаване към алтернативни енергийни източници, от другата страна, могат да до доведат до по-бавния от досега очаквания растеж както на българската, така и на икономиката в целия югоизточен регион.

ЕБВР напомня, че българската икономика нарасна с 4,2% през 2021 г., движена основно от ръста на частното потребление. За разлика от това инвестициите намаляха с 11% през 2021 г., докато туризмът се възстанови само частично през 2021 г., като пристигащите посетители бяха едва 57% от техния брой за 2019 г.

Индустриалното производство, обаче, се възстанови силно през 2021 г., но войната срещу Украйна крие рискове за стабилния растеж, като се има предвид значителната зависимост на страната от внос от Русия (почти 10% от БВП през 2020 г.).

Друг ключов канал за смущения от войната в Украйна е повишената инфлация, тъй като българските потребители ще бъдат относително по-засегнати от тези в други страни от ЕС от по-високите цени на храните и енергията, предвид ниските средни нива на доходи, отбелязва в майския си доклад ЕБВР.

Инфлацията се ускори до 12,4% през март 2022 г., като цените на храните се повишиха със 17,4% в сравнение с март 2021 г.

3e-news.net