Президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Марио Драги отбеляза двайсетата годишнина от въвеждането на еврото с реч пред Европейския парламент днес, съобщи сайтът на ЕЦБ.

"Еврото е най-осезаемият израз на европейската интеграция, с който гражданите ни се срещат всекидневно", заяви централният банкер на еврозоната пред евродепутатите.

Еврото бе въведено на 1 януари 1999 г. като официална валута на 11 държави от ЕС, а отговорността за паричната политика се предоставя на ЕЦБ и на Евросистемата. В продължение на три години еврото присъства само в банковите извлечения редом с националните валути, докато на 1 януари 2002 г. в 12 държави започват да се използват евро банкноти и монети.

Еврото гарантира целостта на единния пазар (...) чрез който имаме мощен двигател на устойчив растеж, за да заздравим жизнения си стандарт, подчерта Драги.

Председателят на ЕЦБ отбеляза успехите на единната валута - силната интеграция на европейските икономики, двете десетилетия на ценова стабилност, доверието на потребителите, довело до корпоративни инвестиции и създаване на работни места.

Той призова европейските държави към единство пред съвременните предизвикателства, повечето от които са глобални.

Заедно имаме глас в регулацията на международните финансови пазари, което имаше основно значение в преструктурирането на глобалните финансови правила след световната финансова криза, допълни Драги