Вицепремиерът Томислав Дончев заяви по време на парламентарния контрол, че темповете на работа по оперативните програми за този период занапред ще се ускоряват. Тази и следващите две години, наред с добрите темпове на плащане, трябва да се цели договаряне на адекватен финансов пакет след 2020 г., изтъкна сред предстоящите задачи пред страната вицепремиерът.

Наред с това, според него е важно справянето с реформите, които ще се изискват като предварителни условия за ползване на европарите след 2020 г., както и с програмирането на всичко, което трябва да се инвестира и промени в България в рамките на следващия програмен период. Дончев заяви, че България трябва да си поставя още по-високи цели, като освен определянето на секторите, най-тежкият въпрос е в кой сектор колко пари да отидат, както и това да има адекватна формула за регионална дистрибуция на средствата. "Най-тежкото предизвикателството е създаването на мезониво на мислене, планиране и осъществяване на инвестиции", изтъкна Дончев и допълни, че "сега се губи регионалният контекст и липсва административна структура с капацитет да осъществява подобни инвестиции".

Вицепремиерът информира, че договорените средства към края на април са над 56 на сто от бюджета на програмите, а изплатените - над 19 на сто. България се движи между пето и седмо място в ЕС, което е над средата за Общността и е с по-добри темпове по договаряне и разплащане спрямо същия период на предишните оперативни програми.

Например по оперативна програма "Транспорт" за този период са разплатени двойно повече средства, спрямо същия период на предходната програма, а договарянето достига 87 на сто при 37 на сто през миналия период.

По оперативните програми "Иновации и конкурентоспособност" и "Човешки ресурси" договореното достига 70 на сто и 68 на сто спрямо съответно 24 на сто и 42 на сто при предходните програми. Разплащането по програма "Човешки ресурси" сега е над 28 на сто, а преди - не е достигало 10 на сто.

Дончев съобщи в отговор на друг депутатски въпрос, че досега са подадени и обработени общо 430 заявления от администрацията с искане за присъединяване към системата за електронен обмен на съобщения. Към системата вече са присъединени 250 централни и местни администрации, а останалите са в различен етап на подготовка. От месец и половина всички министерства могат да си обменят документи. Като цяло в обмена са 47 на сто от общините и 75 на сто от областните администрации, каза вицепремиерът. Той цитира данни от проучване, според които, само за април - по информация от 103 участника, 15 423 документа са получени, а 18 211 са изпратени по е-път.