Нов доклад на природозащитната организация WWF отчита субсидираната паша в България като пример за неблагоприятна за природата дейност. За т.нар. пасторализъм се отбелязва, че при довеждането на едър рогат добитък високо в трите национални паркове - Рила, Пирин и Централен Балкан, се е стигнало до утъпкване и преизпасване на тревни площи и редки растения, замърсяване на извори и езера и др. Това се посочва в информация на WWF-България.

"Докато пашата в националните паркове остава разрешена от закона, спирането на субсидирането ѝ би спомогнало да се намали натискът върху планинските езера и алпийските ливади", коментират специалисти на природозащитната организация.

БТА припомня, че на съвместно заседание на Комисията по земеделието, храните и горите и Комисията по околната среда и водите в парламента в края на февруари стана ясно, че ограничението за паша в зоната над 1500 м ще влезе в сила от 2025 г.

Държавите членки насочват между 34 и 48 милиарда евро европейски субсидии годишно за дейности, които вредят на природата, сочат данните в доклада. Субсидиите обхващат всички сектори на икономиката, като от WWF-България посочват, че основната вреда идва от селското стопанство. Според ново изследване до 60% от финансирането по линия на Общата селскостопанска политика на ЕС, възлизащо на около 32,1 млрд. евро годишно, се изразходва от държавите от ЕС за дейности, които насърчават мащабно неустойчиво земеделие.

"Тези практики опустошават природните местообитания, като същевременно предоставят само минимална подкрепа на земеделските стопани за справедлив преход към устойчиви на климата практики", коментират специалистите.

Правителствата на ЕС трябва спешно да приведат публичните си разходи в съответствие с екологичните и социалните изисквания", счита Тихо Вандермасен, директор "Политики и стратегия" от офиса за Европейски политики на WWF в Брюксел, цитиран от WWF-България.