България е първенец по неравенства в Европейския съюз - разликата между доходите на най-бедните и най-богатите у нас е над осем пъти. Това сочат най-новите данни на Евростат за 2020 година. 

Икономическият експерт на КНСБ Любослав Костов коментира пред БНР задълбочаващата се пропаст между бедни и богати в България.

"Ако се върнем назад в годините, имаше периоди на по-голям спад, имаше периоди на лек ръст, но за България беше около шест-седем пъти разликата на доходите между богати и бедни", припомни Костов.

Експертът допълни, че в момента за втора поредна година тенденцията за над 8 пъти разлика се повтаря. Той подчерта, че се притеснява тази разлика да не стане нещо нормално за икономиката ни.

"Средно за Европейския съюз разликата е около 5,2 пъти", добави още Костов.

Данните на Евростат бедността на населието сочат, че 21,1 процента от населението на ЕС или 92,4 милиона души са били застрашени от бедност или социално изключване през 2019 г. спрямо 21,6 на сто през 2018 година.

На този фон България е била страната с най-голям дял от населението в риск от бедност и социално изключване - 32,5 на сто, следвана от Румъния (31,2 процента), Гърция (30 на сто), Италия и Латвия (по 27,3 на сто, данните за Италия са за 2018-а), Литва (26,3 на сто) и Испания (25,3 на сто).

Най-малък е бил делът в Чехия (12,5 процента), Словения (14,4 процента), Финландия (15,6 процента), Дания (16,3 процента), Словакия (16,4 процента), Нидерландия (16,5 процента) и Австрия (16,9 процента).

Да бъдеш в риск от бедност или социално изключване означава да отговаряш на поне едно от следващите три условия: в риск от бедност след социални трансфери (бедност на доходите), в сериозни материални лишения или да живееш в домакинство с много ниска интензивност на труда.