Гражданите ще може да спестят до 200 лв. от дължимите за година данъци, ако направят ремонт у дома. Облагаемите доходи на хората ще бъдат намалявани с направените разходи за труд във връзка с подобрения или ремонт в един жилищен имот в общ размер до 2000 лв. Това гласят промени в данъчните закони, които са пуснати за обществено обсъждане от Министерството на финансите. Тъй като данъкът върху доходите е 10%, ако човек ползва цялото облекчение и похарчи 2000 лв. за труд на майстори, дължимите от него данъци ще бъдат с 200 лв. по-малко, съобщава в. "Труд".

Новото облекчение ще може да се използва само за ремонта на собствени жилища в страната, които не са част от активите на фирма или едноличен търговец. Към годишната си данъчна декларация собственикът на имота ще трябва да представи документ за платения труд, който съдържа номер, дата на издаване, имената на майстора или фирмата, техните ЕГН или единен идентификационен код от Търговския регистър, както и стойността на извършената работа. Ще трябва да представи и документ за плащането - касова бележка, разписка или банков документ.

Целта на промените е хората да декларират какви суми са похарчили за ремонт на дома си и така доходите на майсторите да излязат на светло. Предвидено е облекчението за ремонт на дома да важи и за 2020 г., затова е добре отсега хората да си искат документи за труда на майсторите и касови бележки, въпреки че текстовете още не са приети от парламента.

Фирмите предварително ще декларират превоза на стоки между страни от ЕС

С промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс се предлага да се въведе доброволно предварително деклариране пред НАП на предстоящ транспорт на рискови стоки. Става въпрос за транспорт с камиони над 3,5 тона, който започва в страна от ЕС и завършва в България, или започва тук и завършва в държава от ЕС. За рискови стоки се считат пшеницата, повечето плодове и зеленчуци, меса, сирена, морски дарове и др.

Целта на промените е да се улесни контролът над рисковите стоки. Чрез предварително деклариране на всеки превоз хората от НАП ще имат информация за движението на стоките и ще може да насочат проверките към рисковите търговци. Подаването на данни в НАП за превоз на стоки ще става само онлайн с електронен подпис.

Връчват ни ревизионни актове по електронната поща

Връчването на ревизионни актове или покани за доброволно плащане на задължения ще може да става и чрез изпращането им от IT служителите в НАП до електронната поща на граждани и фирми. Така веднага след изтичане на срока за плащане на определен данък, от НАП ще могат да изпратят покана за доброволно плащане, като ако електронното писмо бъде отворено, това ще се счита за легално връчено предупреждение.

С друга промяна в ДОПК ще се даде възможност данъчните да използват като доказателства електронни документи. Сега много ревизирани фирми предоставят на НАП информация само онлайн с електронен подпис. Тези файлове ще може да включват към съответната преписка за проверка или ревизия.

Данъчните ще работят на територията на цялата страна

Инспектори от Русе ще може да правят проверки и ревизии във Варна, а данъчни от Пловдив да помагат на колегите си от Бургас. Изпълнителният директор на НАП ще може със заповед да определи данъчни и публични изпълнители, които да упражняват своите правомощия в цялата страна, а не само в района на териториалната дирекция, където са назначени, предвиждат още пуснати за обществено обсъждане промени в ДОПК. Така ще се осигури гъвкаво разпределение на хората и ефективното им използване в други териториални дирекции, когато това е необходимо за контрола над фирмите и гражданите, гласят мотивите. С промените ще се премахне рискът от съкращаване на квалифицирани служители поради намалена натовареност в някои териториални дирекции и се създава възможност да работят в други райони на страната.