Портфейлът за цифрова самоличност, който ЕС възнамерява да въведе, "може да се използва навсякъде в страните членки за идентифициране и удостоверяване на достъп до услуги в държавния и частния сектор. Същевременно позволява на гражданите да контролират какви данни се предават и как се използват.

Портфейлът ще даде възможност и за квалифицирани електронни подписи, които могат да улеснят политическото участие, се посочва в проекта, който съдържа 73 страници, предаде Ройтерс.

Въвеждането на електронен портфейл може да генерира до 9,6 милиарда евро ползи за ЕС и да създаде 27 000 работни места за период от пет години, пише още в документа.

Чрез намаляване на емисиите, свързани с обществените услуги, електронният портфейл може да има положително въздействие върху околната среда, твърдят авторите.

В момента 14 държави от ЕС имат свои собствени схеми за цифрова идентичност, от които само 7 са мобилни приложения, посочва Ройтерс.

Ходът с дигиталния портфейл ЕС предприема и в противовес на нарастващата популярност на аналогичните услуги, предлагани от Apple, Google, Thales, финансови институции, телекоми. Критици на тези портфейли обаче споделят опасения за поверителността и защитата на личните данни.