Възстановяването на икономиката от пролетта, след удара от здравните ограничения, свързани с пандемията от Ковид-19, продължава да подхранва подема на пазара на труда. Това става ясно от последните данни на Европейската статистическа служба "Евростат".

За целия ЕС безработицата е намаляла до 6,7 процента спрямо 6,9 процента през август тази година и 7,7 процента през септември 2020-а.

Около 14,32 милиона мъже и жени са били безработни в ЕС през септември. От тях 12,08 милиона в 19-те страни от еврозоната.

Най-ниска безработица е регистрирана в Чехия (2,6 процента), а най-висока - в Испания (14,6 процента) и в Гърция (13,3 процента).

Равнището на безработицата в еврозоната продължава да се понижава и през септември, достигайки 7,4% от икономически активното население спрямо 7,5 процента през август и 8,6 процента през септември 2020 година, отбелязва БТА.

Сред водещите икономики в еврозоната Германия продължава да е с най-ниско равнище (3,4 процента). След нея се нареждат Нидерландия (3,1 процента) и с доста по-високи стойности - Франция (7,7 процента) и Италия (9,2 процента).

В България равнището не безработицата се понижило леко до 5,5 процента през септември тази година спрямо 5,6 процента през август, но е нараснало в сравнение с 5,3 процента през септември 2020 година.

Подобрението е по-отчетливо сред младежите под 25-годишна възраст, които миналата година първи пострадаха от рецесията, свързана със здравните ограничения. Мерките парализираха цели сектори на икономиката. Равнището на безработицата при младите хора в ЕС се е понижило с 0,2 пункта на месечна основа през септември до 15,9 процента. През 2020 година то е било 18 процента.

Безработицата в същата възрастова категория в еврозоната е намаляла до 16 процента през септември спрямо 16,3 процента през август тази година и 18,8 процента година по-рано.