Комисията по бюджет и финанси прие бюджета на НЗОК за 2020 г. на първо четене. Предстои бюджетът на Касата да бъде гледан на извънредно заседание във вторник от пленарна зала.

"За" бюджета на НЗОК за 2020 г. от Комисията по бюджет и финанси гласуваха 13 народни представители, "против" - 7, без "въздържали се", с което той бе приет на първо четене. Бюджетът на НЗОК за следващата година бе подложен на гласуване и от членовете на Здравна комисия. Той бе подкрепен от 12 народни представители. Против него гласуваха 8 от членовете на Комисията по здравеопазване.

В бюджета на Здравната каса за 2020 г. са предвидени 4 744 704,9 хил. лв. приходи и трансфери. Здравноосигурителните приходи са в размер на 4 640 733,7 хил. лв., от които 3 107 134,2 хил. лв. са приходи от здравноосигурителни вноски и 1 533 599,0 хил. лв. са трансфери за здравно осигуряване.

Разчетените средства за здравноосигурителни вноски са в размер на 3 107 134,2 хил. лв., което представлява увеличение с 264 880,0 хил. лв. в сравнение със същите през 2019 г.

Трансферите за здравно осигуряване за 2019 г. са разчетени с ръст от 139,0 млн. лв. спрямо 2019 г., който се дължи на промяна в размера на пенсиите, от увеличение на минималната работна заплата и ръста от 5 на сто от осигурителния доход, върху който държавата внася здравни вноски за безработните, децата, социално слабите и др. 

Очаквахме да видим в бюджета методите и средствата за така широко прокламираната реформа в здравеопазването, но явно са добре прикрити. Това каза народният представител от ПГ на "БСП за България" и зам.-председател на Комисията по здравеопазване доц. Георги Йорданов по време на обсъждането на бюджета.

"С интерес се запознахме с предложения проект на Министерски съвет за бюджет. Министър Ананиев малко ни подведе, защото той представи бюджетите както на Министерство на здравеопазването, така и на НЗОК. Вероятно ще трябва да ги коментирам като него. Запознахме се с интерес, защото очаквахме да видим методите, средствата за така широко прокламираната от министър Ананиев реформа в здравеопазването. За съжаление или са добре прикрити, защото ние не ги видяхме. Искаме да кажем, че има някои неща, които просто не могат да бъдат подминати.

Подминати, защото ни липсва аналитичната част, на базата на която е изграден бюджетът. Вече знаем, че НЗОК няма аналитично звено", каза той и уточин, че в Министерството има такива звена.

По думите му за поредна година в бюджета приоритет е електронното здравеопазване. "Най-после трябва да стане тази електронна система, защото без нея никакво актуално планиране не може да стане", уточни още доц. Йорданов. Според него като че ли това, което казва Световната банка, че тряба да намалим плащанията, не съществува в бюджета.

"Това обаче можеше да бъде решено, ако съответно в бюджета това беше решено и категорично не се иска доплащане за медицински пособия и средства. На трето място, има едно много витиевато изречение, което казва, че ако се получат съдебни искове към НЗОК за плащане на определени неща, не се казва точно кои са тези неща, ще се търсят резерви в останалите пера на бюджета на Касата. Нещо много интересно, защото мисля, че тези пера са прецизирани и не биха могли да се извадят 150 млн., които трябва да отидат за така наречената надлимитна дейност, а също и за доплащания на лечения на български граждани в чужбина. Този въпрос е крайно време да се разгледа сериозно и да бъде обърнато внимание, той да бъде отразен точно в бюджета. Друго нещо, което беше важно и беше обещано: остойностяване на медицинските дейности, така наречените клинични пътеки", каза още доц. Йорданов.

Той изтъкна, че Спешната помощ извършва транспортна дейност. "На последно място - един изключително важен процес. Става дума за три професии, които трябва да бъдат защитени. Първата е на семейните лекари, джипитата, ние вървим към рязко намаляване на броя на хората, които работят в тази специалност, а тя е основополагаща. Без нея ще оставим без достъп до медицинска помощ големи територии в страната", уточни още доц. Йорданов. Според него на второ място - медицинските сестри. "Без тях не може да има здравеопазване. Ние трябва да направим методика за формиране на работната заплата на медицинските специалисти и тя да бъде отразена в бюджета на страната", допълни още доц. Йорданов.

Няма да подкрепим бюджета на НЗОК, поради прекалената устойчивост на тенденциите в здравеопазването. Това каза народният представител от ПГ на ДПС и зам.-председател на Народното събрание д-р Нигяр Джафер по време на обсъждането на бюджета на НЗОК. "Приветствам експертните становища, които получихме от Фискалния съвет, но имайки предвид, че на тях това им е работата, затова ги избрахме, те са си свършили работата", каза още д-р Джафер. 

4,7 млн. лв. субсидия и 1 млн. лв. капиталови трансфери са предвидени за БЧК. Това каза министърът на здравеопазването Кирил Ананиев.

"В проекта е включена и 4, 7 млн. лв. субсидия и 1 млн. лв. капиталови трансфери за БЧК за финансово подпомагане на дейността на планинските спасителни бази, поддържане на постоянна готовност за работа при ситуация на бедствия, аварии и кризи, както и редица социално-помощни дейности, които организацията осъществява в съответствие със Закона за БЧК.

Той поясни, че в рамките на 2020 - 2022 г. е предвидено изграждане на Националната педиатрична болница на стойност 100 млн. лв.

"За 2020 г. са заложени 30 млн. лв. в проекта на бюджет на Министерство на здравеопазването по реда на придобиване на дялово участие и придобиване на капитала", уточни още Ананиев. Министърът допълни, че с проекта на бюджет за НЗОК се предлагат промени в Закона за здравното осигуряване, чиято цел е да се усъвършенстват механизмите, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на касата.