Всички ученици, записани в първи и в осми клас ще получат еднократна помощ от 300 лв. през 2021 г. Това реши парламентът с приемане на текстове от закона за държавния бюджет за следващата година на второ четене, предаде БТА.

Със закона се правят промени в Закона за семейни помощи за деца, където беше записано, че право на еднократна помощ ще имат всички деца, записани в първи и в осми клас независимо от дохода на семейството. Помощта ще е в размер на 300 лв. и ще се изплаща на два пъти - половината след влизане в сила на заповедта за отпускането й, а остатъкът в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище. Досега право на такава помощ имаха само учениците от първи клас и то с определен подоходен критерий за семействата.

Парламентът прие още данъчни облекчения за отглеждане на деца по Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2021 г.

Сумата, която ще се приспада от годишните данъчни основи е:

  • при едно ненавършило пълнолетие дете - в размер на 4 500 лв.;
  • при две ненавършили пълнолетие деца - в размер на 9 000 лв.;
  • при три и повече ненавършили пълнолетие деца - в размер на 13 500 лв.

При ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания сумата, с която се намаляват годишните данъчни основи, е в размер на 9 000 лева.

Не бяха подкрепени предложенията на Обединените патриоти за ваучери за почивка и за храна.