България се нарежда сред страните членки на ЕС с най-голям брой регистрации на нови фирми. Това е видно от последните данни на Евростат за първото тримесечие на 2021 година. 

Данните за ЕС показват, че като цяло регистрациите на нови предприятия леко се увеличават в сравнение с последното тримесечие на 2020 г. - с 0,3 на сто. При обявените фалити също е отчетен ръст - с 5,8% на тримесечна база.

На годишна база регистрираните нови предприятия са се увеличили с 11,8%, а фалитите - със 7,3 на сто.

Снимка: Евростат

Според европейската статистика най-голямо увеличение на регистрациите на нови предприятия на тримесечна база се наблюдава в Литва (+16,2 на сто), България (+12 на сто) и Италия (+6 на сто). А най-голям спад - в Словакия (-24,2 на сто), Португалия (-14,9 на сто) и Латвия (-7,9 на сто).

Снимка: Евростат

Най-силно са намалели заявленията за несъстоятелност в Латвия (-42,2 на сто), Естония (-23,7 на сто) и Нидерландия (-20,1 на сто), а най-голямо е увеличението им в Румъния (+72,1 на сто), Полша (+16,6 на сто) и Испания (+16,2 на сто).

У нас банкрутите са намалели с 3% за тримесечието, сравнено със снижение от 5.3% за четвъртото тримесечие на 2020 г. и бума от фалити (ръст от 1/4) през периода юли-септември на с.г. спрямо предходните три месеца. 

Снимка: Евростат

За повечето сектори на икономиката броят на регистрациите на нови предприятия обикновено нараства от 2015 до 2019 г., например промишленост, строителство, транспорт, настаняване и хранителни услуги, финансови и застрахователни дейности, информация и комуникация. Броят на регистрациите не се е увеличил между 2015 и 2019 г. само в търговския сектор. Броят на новите регистрации рязко намалява в цялата икономика през първото и второто тримесечие на 2020 г. и се възстановява отново през третото тримесечие на 2020 г., отбелязва Евростат.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. и през първото тримесечие на 2021 г. броят на регистрациите на нови предприятия се увеличи особено в транспортния сектор и в областта на информацията и комуникациите, докато най-голям спад се наблюдава в услугите за настаняване и храна, в образованието, здравеопазването и социални дейности и в търговския сектор.

Броят на обявленията за несъстоятелност показва тенденция на спад от 2015 до 2019 г. в ЕС, като тенденцията се обърна значително нагоре от третото тримесечие на 2020 г. През първото тримесечие на 2021 г. броят на обявленията за несъстоятелност се увеличи за по-голямата част от секторите в икономиката. Най-значителните увеличения са в транспортния сектор, в услугите за настаняване и хранене и в образованието и социалните дейности. Несъстоятелността нарасна умерено в промишлеността и строителството. Единственото изключение бяха секторите информация и комуникация, където имаше лек спад.