В свое становище Българската търговско-промишлена палата (БТПП) заяви, че критерият за допустимост за подкрепа, който определя минималния оборот за последната приключила финансова година от 3 млн. лева, е в пъти по-висок от изискванията по всички инвестиционни процедури през настоящия и изминалия програмни периоди, при които се е изисквало 3 млн. лева общо за последните три финансови години.

Изискването е заложено в процедурата за подбор на проекти по програмата за "Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19", обявена за обществено обсъждане от Управляващия орган на оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност". Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 79 761 533,47 евро (156 000 000 лева).

С това изискване от възможността да получат финансова помощ ще бъдат изключени малките средни компании с персонал малко над 50 човека, които нямат високи маржове на печалба и вероятно са най-засегнати от кризата, както и малките компании, които поради свързаност стават с категория на средни компании, коментират от БТПП.

Затова работодателската организация предлага изискването за минимален годишен оборот от 3 млн. лв. да се намали на 1.5 млн. лв., което е достатъчно за помощ за ликвидност по настоящата процедура.

БТПП подкрепя заложените минимални и максимални абсолютни стойности на безвъзмездна финансова помощ по процедурата в интервала 30 000 - 100 000 лева, като смята, че допълнителното изискване това да е максимум 1 процент от оборота е много голямо ограничение и не би имало реален ефект за компаниите.

Палатата предлага допълнителното изискване за максимален процент от нетните приходи от продажби да се повиши на 2 процента, като се запази маржът на гранта и неговите минимална и максимална стойност.