Подходът към автоматично изброяване на сектори за компенсиране на работодатели, засегнати от кризата, не е достатъчно обективен и не отразява фактически засегнатите браншове, което създава условия за неравноправно третиране и нелоялна конкуренция. Икономически целесъобразно е да се заложат реални показатели, с които да се прецени влиянието на кризата върху всеки стопански субект - като доказан спад в продажбите. Това е била основната теза, която председателят на Българската търговско-промишлена палата /БТПП/ е поддържал пред Националния съвет за тристранно сътрудничество, съобщи на интернет страницата си Палатата.

На две последователни онлайн заседания на НСТС - на 27 и 28 март, беше обсъден проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на условията и реда за изплащане компенсации на работодатели, преустановили работа поради обявеното извънредно положение (мярка 60/40).

Представителите на работодателските и синдикалните организации отбелязаха необходимостта от Постановлението и принципно подкрепиха новия вариант - без КРИБ и АИКБ, напомнят от БТПП. Документът предвижда компенсацията от страна на държавата в размер на 60 на сто върху брутното трудово възнаграждение на работниците и служителите да имат право да ползват работодатели от всички сектори на икономиката, чиито приходи от продажби са намалели, поради напълно или частично преустановена работа вследствие на извънредното положение.

Приложеният към постановлението списък със сектори, подлежащи на компенсации, ще се отнася само за работодателите, спрели работа вследствие заповед на министъра на здравеопазването. Вносителят на постановлението - министърът на труда и социалната политика, се е съгласил с предложението на социалните партньори прагът за право за обезщетение да бъде свален от 25 на 20 на сто спад в приходите от продажби. Съпоставката ще се прави спрямо същия период на предходната година.

В свои становища, публикувани на сайта на Палатата, БТПП отбелязва редица недостатъци на постановлението, сред които е липсата на прозрачност и необходимост от създаване на публичен регистър на компаниите, които ще бъдат подкрепени по силата на постановлението; също така липсата на ред за обжалване на отказ за включване в схемата поради нефункционирането на съда.

БТПП настоява да се проследи в едномесечен срок и да се анализира как стопанските субекти ще реагират на Постановлението, в контекста на икономическите и социални измерения на кризата. В зависимост от резултатите Палатата настоява и за подготовка на съответни допълнителни мерки, разпределени във времето - в краткосрочен и дългосрочен план, включително промяна в Закона за извънредното положение, където е заложена мярката 60/40.

На този етап обаче е важно по най-бърз начин да стартира подкрепата за бизнеса, вместо с допълнителни поправки в Постановлението то да се отлага във времето, смятат от БТПП.

Очаква се днес, понеделник на извънредно заседание на Министерския съвет Постановлението да бъде окончателно прието. Според него най-пострадалите фирми ще се възползват от пакет за помощ за запазване на работните места. В засегнатите сектори схемата ще е 60:40 - 60% от заплата ще се поема от държавата, а 40 на сто - от работодателя.  От тази мярка ще могат да се възползват всички компании, които успеят да докажат спад на продажбите с 20 на 100. До 30 юни се отлага и плащането на данъци.