КТ "Подкрепа" възразява, че важни дейности няма да имат достъп до изплащане на компенсации и отново предупреждава за опасността 60-те процента от осигурителния доход на работниците, които ще се поемат от държавата, да не стигнат до заетите, а да бъдат използвани от някои работодатели за други нужди. Това се посочва в становище на КТ "Подкрепа" по актуализирания проект на постановление на МС за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при преустановяване на работа поради извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

В становището се отбелязва, че преди два дни индустриалните федерации на КТ "Подкрепа" изпратиха изключително остра декларация до министър-председателя и до министъра на труда, в която алармираха за задаващата се вълна от безработни. В настоящия вариант на постановлението е включена преработващата промишленост, но с изключения. Място не са намерили нито добивната промишленост, нито производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива, допълват от КТ "Подкрепа". Работниците в производството на кокс и рафинирани нефтопродукти, както и химическата промишленост също няма да бъдат защитени. Няма го и товарния жп превоз, който без съмнение също ще бъде редуциран значително, след като стоките/товарите намалеят, отбелязват от синдиката.

От КТ "Подкрепа" допълват, че за сметка на това в списъка за подпомагане са се появили дейности като консултанти по връзки с обществеността, социологически агенции. "Създава се впечатление, че някои лобистки кръгове успяват да надделеят при разпределянето на минималния ресурс, с който правителството се опитва да покрие жизненоважните потребности на милиони работници, пенсионери, бедни", допълват от Конфедерацията.

От КТ "Подкрепа" напомнят, че големи машиностроителни заводи вече обявиха процедура за масови съкращения на хиляди работници. Четири хиляди са и миньорите от трите рудника на "Мини Марица-изток", които досега са в платен отпуск, но той приключва, а работниците не могат да се върнат в мините. От синдиката отбелязват, че "гордостта" на българската икономика - заводите за производство на автомобилни компоненти - масово затварят врати. След като европейските автомобилни концерни прекратиха дейността си, нашите няма кого да снабдяват.

"Хранителната индустрия продължава да работи, но затварянето на туристическия бизнес води до намаление на оборотите и при храните. Трудно може да бъде открит сектор, който не е понесъл вече щети от ограничената икономическа дейност в България, Европа и света като цяло", се посочва в позицията.

Синдикалната организация смята, че подкрепата трябва да е навременна и добре премислена, за да постигне целите си.

КТ "Подкрепа" изразява опасенията, че механизмът 60/40 няма да бъде от полза за по-малките и по-уязвимите фирми и техните работници. Ако една малка или семейна фирма няма натрупани резерви, тя просто няма да може да си позволи да доплаща 40 процента от възнагражденията плюс осигурителните вноски. Въпросните 60 на сто осигурителните фондове ще изплатят без никакви обещания, без никакви гаранции за запазване на заетостта, ако работникът бъде съкратен и се регистрира като безработен, допълват от Конфедерацията. Според КТ "Подкрепа" по същество това подпомагане ще отиде във фирми, които нямат нужда от него.

КТ "Подкрепа" настоява за отпадане на списъка с икономически дейности, които ще бъдат обгрижвани от бюджета. Според КТ "Подкрепа" на работниците и техните семейства, които се трудят във всички засегнати компании, трябва да бъде гарантирано поне оцеляването през трудните месеци.

КТ "Подкрепа" иска на работниците от най-засегнатите сектори да се изплатят компенсации: - в размер на 100 процента при възнаграждение до 800 лв.; 80 процента при възнаграждение до 1500 лв. и 60 процента до 2500 лв.

Синдикатът иска да се обвърже тази помощ за бизнеса със забрана за разпределяне на дивиденти и бонуси през настоящата година, както и с нормализиране на данъчната система, което да подпомогне възстановяването на разходваните от бюджета средства.