С 20 милиона евро ще участва България в Инвестиционния фонд към инициативата "Три морета", в която страната ни е заедно с още 11 европейски държави, съобщи премиерът Бойко Борисов по време на заседанието на кабинета, което се провежда чрез видеоконферентна връзка.

Инициативата е изключително важна платформа за регионално сътрудничество с фокус върху връзките в търговско-икономическата област и върху създаването на по-голяма свързаност по линията Север-Юг в областта на енергетиката, транспорта, комуникациите, информационните технологии, бизнеса, допълни той във Фейсбук.

Инвестирайки в "Три морета", разкриваме огромни възможности за разгръщането на ключови проекти, каза още Борисов и напомни, че само преди няколко дни българската държава стана собственик на 20 на сто от терминала за втечнен газ край Александруполис в Гърция, което, по думите му, е силен знак за активното изграждане на газопроводите по вертикалата Юг-Север.

Според премиера участието на България в инициативата "Три морета" е геостратегическо и още по-силно затвърждава важната роля на България в региона. Затова националната координация на формата от българска страна ще бъде на много високо ниво, заяви Борисов.

 

В понеделник на традиционния стратегически форум в словенския град Блед Борисов обсъди инициативата и със заместник помощник държавния секретар на САЩ за Европа и Евразия Матю Бойс.

ББР ще участва в инициативата "Три морета"

Правителството прие Решение за одобряване участието и определяне на представители на "Българската банка за развитие" АД /ББР/ в Инвестиционния фонд към Инициатива "Три морета", съобщи пресслужбата на кабинета.

Инициативата "Три морета" е политически проект на равнище държавни глави на 12 държави-членки на ЕС: Австрия, България, Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Хърватия и Чешката република, се напомня в прессъобщението. Тя се развива като прагматична платформа за регионално сътрудничество с основен фокус развитие на сътрудничеството в търговско-икономическата област, задълбочаване на интеграцията на страните от региона между Балтийско, Адриатическо и Черно море и създаване на по-голяма свързаност между тях по линията Север-Юг в областта на енергетиката, транспорта, комуникациите, информационните технологии, бизнеса.

Дейността на фонда е в допълнение към вече съществуващите фондове по линия на ЕС и е насочена към финансиране на проекти, свързани с инфраструктурата на транспорта, енергетиката, цифровите технологии и пр., с оглед компенсиране на разликите в развитието на отделните региони на Европейския съюз. Оценката за необходимите за региона на Инициативата "Три морета" инвестиции в областта за транспортната инфраструктура до 2030 г. е 290 млрд. евро, за енергетиката 87 млрд. и за дигитална инфраструктура 130 млрд. евро.

Фондът на "Три морета" ще бъде пазарно ориентиран по отношение на финансираните проекти - ще се финансират само проекти, които имат възвращаемост, и то съизмерима с възвращаемост от интерес за частни инвеститори. Очаква се Фондът да даде приоритет на проектите на основните спонсори. Грантове могат да бъдат включени в структурата на проектите, където е необходимо, или в случай, че проектът не е изцяло банкируем.

Участието на ББР в Инвестиционния фонд е свързано с декларация за задължение за минимална вноска на стойност от 20 000 000 евро, която сума да бъде осигурена от собствени средства на "Българска банка за развитие" АД, се уточнява в прессъобщението.

С друго правителствено решение вицепремиерът Екатерина Захариева е определена за Национален координатор от българска страна на Инициативата "Три морета". Правата и задълженията на Националния координатор включват да ръководи и координира работата на Междуведомствената работна група; да осъществява на връзки и взаимодействие с Националните координатори на държавите-членки на Инициативата, както и с други държави и международни организации; да определи посланик със специални поръчения в МВнР по Инициативата, който да подпомага работата на Националния координатор; да осигурява взаимодействие с компетентни министерства и други институции, както и с неправителствени организации, с цел формиране на политиките и участието на България в различни формати на Инициативата.