Преките инвестиции в страната за първите четири месеца на годината намаляват с над 63% (322,3 млн. евро) и възлизат на 187.9 млн. евро. Това става ясно от предварителните данни на Българската народна банка към края на четримесечието.

Оказва се, че най-голям отлив на инвестиции има от Обединеното Кралство (- 191.1 млн. евро) и Русия (- 145.2 млн. евро).

Същевременно най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната за януари - април 2021 г. са от Нидерландия (218.5 млн. евро) и Франция (146.1 млн. евро). 

Снимка: БНБ

Преките инвестиции в чужбина за месеците от януари до април 2021 г. също намаляват значително. В края на четиримесечието те възлизат на 36.3 млн. евро при 77.2 млн. евро година по-рано.

Положителни стойности през април 

През април 2021 г. потокът на чуждестранни инвестиции у нас е положителен и възлиза на 93.8 млн. евро, при положителен поток от 169.2 млн. евро за април 2020 г.

Що се касае до инвестициите от България в чужбина те възлиза на 3.2 млн. евро, при положителна стойност от 10.4 млн. евро година по-рано.