През февруари 2022 г. общият показател на бизнес климата нараства с 1,4 пункта спрямо предходния месец, съобщи Националният статистически институт. Подобрение на показателя се наблюдава в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите, а в строителството е регистрирано понижение.

Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" се повишава с 2,7 пункта в резултат на оптимистичните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията.

Показателят "бизнес климат в строителството" се понижава с 0,6 пункта, което се дължи на неблагоприятните очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца.

Бизнес климатът в търговията на дребно се покачва с 1,3 пункта в резултат на подобрените очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца.

Съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" се повишава с 1,1 пункта, което се дължи на по-благоприятните очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца.