Макрорамката, заложена в Бюджет 2020, на този етап е амбициозна според АИКБ, а според КНСБ е реалистична. Пред Нова телевизия финансите на държавата за следващата година коментираха председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев и д-р Любен Томев- директор на Института за социални и синдикални изследвания на КНСБ.

"3,4% ръст е заложен за текущата година, а за следващите три години е заложен 3,3% ръст на БВП, което е по-скоро горната граница на повечето прогнози на международните финансови институции като МВФ, Световната банка, ЕК. Не е измислица на местно ниво на Министерството на финансите.", обясни Васил Велев. "Всяка следваща прогноза е за по-нисък, за намаляващ, растеж. Това е в резултат на търговските войни, САЩ-Китай, неяснотите около Brexit, турската икономика буксува. В България вече сме говорили за това, че в индустрията има от няколко месеца спад, така че тази макрорамка, заложена в бюджета, на етапа е амбициозна. Надяваме се да не създаде проблем", заяви Велев.

"Бих казал реалистична рамка от гледна точка на БВП. Значително по-добре от средноевропейското равнище, това дава добри перспективи за политиката по доходите за следващите години. Важното е да се отбележи, че в основата на този сравнително устойчив и сравнително висок растеж, седи вътрешното потребление, което за нас е много важно. За съжаление износът е в много лоша позиция както за текущата година, така и в перспектива, вероятно свързано с международната ситуация. Но за нас това е добър знак, че вътрешното потребление ще бъде основният двигател на растежа", заяви д-р Любен Томев. "В същото време прогнозите са още от следващата година броят на заетите да намаляват. Това на фона на демографската криза ще е един от рисковете, които ще стоят пред този икономически растеж".

Що се отнася до очакванията за икономическа криза, Васил Велев коментира, че би било добре да се заложи известен излишък при такъв заложен ръст на БВП.

"Заложените данъчноосигурителни приходи са с още по-висок ръст, спрямо номиналния ръст на БВП. Ръстът на данък от доходите на физически лица е 9,4% за следващата година. Тоест от гледна точка на това бюджетът да е антицикличен, а не процикличен, да насърчи потреблението, може да търсим по-високи стойности в разходната част", смята Велев.

"Нашето становище е по-скоро обратното. Правителството отдавна е заложило тази фискална консолидация, но според нас това не е правилния подход, защото тези пари в рамките на нормален бюджетен дефицит биха могли да стимулират вътрешното потребление", смята Томев.

Колко ще харчим през 2020-та?

Синдикатите одобряват политиката по доходите, заложена от правителството.

"Това, което се повтаря като сценарий от миналата година, тя показа своето положително влияние върху вътрешния растеж, чрез повишено потребление", смята Томев. 360-те милиона заложени за заплатите на учителите обаче не отразявали договореното в колективния трудов договор. "Увеличението трябва да е с 20%. Тоест според нас се нуждае от дофинансиране", заяви Томев.

От АИКБ одобряват политиката по данъците и това, че няма да се променят.

"Безспорно е добре, имаме добра данъчна система. Тази стабилност и предсказуемост за бизнес средата е важна за развитие на икономиката. Нашата данъчна система е добра", заяви Велев. "Що се отнася до политиката по доходите, тя е отчасти прекалено амбициозна, имайки предвид и факта, че държавната администрация няма да бъде оптимизирана. Всички тези плащания трябва да бъдат изработени в реалната икономика, където такова увеличение няма да бъде постигнато", коментира Велев.

"Хората, които ще трябва да изработят това увеличение за бюджетния сектор, реално ще имат по-малко увеличение. Бюджетният сектор е много натежал".