Равнището на регистрираната безработицата в България през ноември е 6 процента. Това е най-нискaта стойност на показателя за месеца през последните 10 години, показва административната статистика на Агенцията по заетостта, съобщи пресцентърът на Агенцията.

В сравнение с октомври тази година се наблюдава минимално увеличение от 0,1 на сто. Броят на регистрираните безработни през ноември е общо 197 783.

30 525 са новорегистрираните безработни през месеца, като от тях 1 680 са били неактивни, т.е. не са били нито заети, нито учащи, и не са търсили работа. От началото на 2018 г. служителите от бюрата по труда са активирали 64 036 чрез организиране на трудови борси, информационни събития, срещи със завършващите образование на кариерните центрове, както и чрез работата на младежки, ромски и трудови медиатори и др. Малко над 4000 са тези, които са се регистрирали в бюрата по труда през ноември след завръщане от сезонна работа в чужбина.

Освен към безработните, дейността на бюрата по труда е насочена също към заети, учащи и пенсионери. Като търсещи работа през месеца са били регистрирани 483 души от тези групи.

През ноември общо 18 590 са постъпили на работа, като 86,4 на сто от тях са устроени в реалната икономика. В резултат от изпълнението на активните мерки за насърчаване на заетостта сред безработните, в субсидирана заетост са включени 2537 души: 2287 - по схеми на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", 160 - по програми и 90 по мерки за обучение и заетост.

От началото на годината общо 15 998 безработни са включени в обучения за придобиване на нова квалификация и ключови компетентности, а завършилите успешно са 14 477.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през ноември са 12 280, като 82,9 на сто от тях са в частния сектор. Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (29,3 на сто), търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети (16,7 на сто), административните и спомагателните дейности (16 на сто), хотелиерството и ресторантьорството (6,6 на сто), строителството (4,5 на сто), и др.

Най-търсените групи професии през месеца са: преподаватели; оператори на стационарни машини и съоръжения; монтажници; водачи на МПС и подвижни съоръжения; продавачи; персонал, зает в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, готвачи, камериери и др.); работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта; квалифицирани работници по производството на храни, облекло, дървени изделия и сродни; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии и др.