През февруари 2019 година нивото на безработица в 28-те страни от Европейския съюз (ЕС) стабилизира в историческо дъно от 6,5%, в рамите на еврозоната - в 10-годишно дъно от 7,8%, а в България остана за втори пореден месец в рекордно дъно от 4,7% - най-ниско ниво от 2000 година, откакто Евростат разполага с данни за нашата страна.

Безработицата в ЕС остана без промяна на януарското рекордно дъно от 6,5% (най-ниско ниво, откакто Евростат стартира това месечно проучване през януари 2000-а година) спрямо 7,1% през февруари миналата година, докато в рамките на еврозоната стабилизира за втори пореден месец на ниво от 7,8% (най-ниско ниво от октомври 2008-а година) спрямо ниво от 8,5% година по-рано.

Според европейската статистика общо 16,012 млн. европейци, от които 12,730 милиона от еврозоната, са били без работа през втория месец на настоящата година, като спрямо януари е отчетено понижение на безработните в ЕС със 102 хиляди и в рамките на еврозоната - със 77 хиляди. Спрямо февруари 2018-а година общият брой на безработните европейци е спаднал с 1,469 милиона, от които 1,169 милиона в единния валутен блок.

Рекордно ниското ниво безработицата в еврозоната и в целия ЕС остава една от малкото добри новини и предполага, че забавянето на европейската икономика е малко вероятно да прерасне в скоро време в рецесия. Поне на теория много ниската безработица трябва да подкрепи потребителските разходи и респективно икономиката, която през 2018-а година страдаше от отслабващия износ. Поредицата слаби бизнес проучвания от еврозоната обаче повдигат въпроси относно по-нататъшното намаляване на безработицата в региона на единната валута.

Най-ниска безработица през декември е регистрирана в Чешката република (безработица от едва 1,9%), следвана от Германия (3,1%) и Нидерландия (3,4%), докато най-висока остана безработицата в Гърция (ниво от 18,0%, но според данни на Евростат за декември 2018-а) и в Испания (13,9% през февруари 2019-а) и Италия (10,7%).

В рамките на февруари общо 3,309 млн. младежи на възраст под 25 години са били без работа в ЕС (ниво на младежка безработица от 14,6%), като това представлява понижение на младежката безработица с 222 хиляди спрямо година по-рано, когато безработицата сред младите европейци беше на ниво от 15,7%.

Евростат представи и данни, според които безработицата в България стабилизира през февруари в януарското рекордно дъно от 4,7% - най-ниска безработица в нашата страна от януари 2000 година, откогато Евростат разполага с този тип данни. Година по-рано (февруари 2018-а) безработицата в нашата страна беше на ниво от 5,4%.

Нива на безработицата в ЕС през март

По този показател нашата страна заема единадесето място сред всички 28 членове на Европейския съюз с най-ниска безработица и е една от 20-те страни - членки на ЕС с безработица, която е по-ниска от средноевропейската.

През втория месец на настоящата година 157 хиляди българи са били без работа спрямо 158 хиляди през януари и 182 хиляди година през февруари 2018-а година, показват днешните данни на Евростат. Това е рекордно нисък брой на безработните българи откакто съществува тази статистика за нашата страна от началото на далечната 1995-а година.

Нивото на младежката безработица в България се повиши през февруари до 12,4% от 11,9% през предходния месец, като през първия месец на годината без работа са били общо 18 хиляди български младежи на възраст под 25 години спрямо 18 хиляди през януари и 20 хиляди година по-рано (през февруари 2018-а).

Данните на Евростат също така показват, че безработицата сред жените в нашата страна се стабилизира през февруари за трети пореден месец на ниво от 4,2% - далеч под безработица от 4,8% година по-рано, докато безработицата сред мъжете се понижи до 5,1% от 5,2% през януари и спрямо 6,0% през февруари 2018-а година.