Средното покачване на цената на електрическата енергия за потребителите на регулирания пазар за новия ценови период, започващ от днес, е с 2,03 процента. Това каза пред журналисти Иван Иванов - председател на Комисията за енергийно и водно регулиране след нейно закрито заседание.

За ЧЕЗ цената се повишава с 1,75 процента, за ЕВН повишението е с 1, 82 процента, а за "Енерго ПРО" повишението на цената на електроенергията е с 2,78 процента.

Иванов обясни, че КЕВР е приела днес решение за цената на електрическата енергия и на топлинната енергия за новия ценови период, който започва от 1 юли 2018 г. и завършва на 30 юни 2019 г.

Средното увеличение на топлинната енергия е 7,33%. За отделните топлофикационни дружества промяната в цената е следната:

  • "Топлофикация София" - 7,46%
  • EVN "Топлофикация Пловдив" - 0,94%
  • "Веолия Енерджи" - Варна - 4,89%
  • "Топлофикация Бургас" - 17,12%
  • "Топлофикация Плевен" - 15,19%
  • "Топлофикация Русе" - 6,73%
  • "Топлофикация Велико Търново" - 2,89%

Шефът на енергийния регулатор каза още, че увеличението за крайните потребители на природен газ е 6,5%.

Иванов уточни, че при взимане на решението е взета предвид цената на природния газ, която се е повишила поради повишение на цената на суровия петрол и неговите деривати на световните пазари. Той обърна внимание, че КЕВР е успяла да намали поисканото повишение от "Булгаргаз" почти на половина.

Председателят на КЕВР обясни, че от "Бургаргаз" са поискали увеличение с 18,05 %, но регулаторът го е намалил на 10,81 %. По думите му трябва да се има предвид, че природният газ е този ценообразуващ елемент, който формира между 60 и 70 % от цената на топлинната енергия в топлофикации, които имат за енергоносител такъв газ.

Относно коментари, че подобно увеличаване на цената на топлинната енергия е прекалено високо, Иван Иванов поясни, че КЕВР не може да определи цената на един енергоносител, в случая природен газ, който е вносна енергийна суровина за страната и идва с тази висока цена на входа на Република България. По думите му, ако доставчикът намали цената на природния газ, КЕВР незабавно ще отрази това намаление и в цените на топлинната енергия.

Попитан как ще се отразят новите цени на топлоенергията на сметките на потребителите, Иван Иванов отговори, че топлата вода и топлинната енергия се ползват само от 15 процента от населението. В малките градове и в селата на България хората използват за отопление дърва, въглища и електроенергия.

Затова най-важният показател е цената на електрическата енергия и се стремим тя да бъде минимално увеличена, но не трябва да допускаме да има тежки финансови затруднения на енергийните дружества, коментира председателят на КЕВР.