Европейската статистическа служба Евростат представи днес информация за фалити и бизнес регистрации. От февруари 2023 г. за страните, които предават месечна информация, базата данни на Евростат включва и данни за бизнес регистрации и фалити по месеци, отбелязва Евростат.

По-долу следват по-общи и по-конкретни данни по дейности и страни, сред които и нашата - за банкрути и регистрации на нови фирми.

Броят на декларациите за образувани производства по несъстоятелност (фалити*) сред предприятията в ЕС се увеличи значително през четвъртото тримесечие на 2022 г. (+26,8% в сравнение с предходното тримесечие) и достигна най-високите нива, откакто се събират данни през 2015 г. Броят на такива декларации се увеличаваше през всичките четири тримесечия на 2022 г.

Що се отнася до регистрациите на нови бизнеси, те леко намаляват с 0,2% през четвъртото тримесечие на 2022 г. спрямо предходното тримесечие. Като цяло, през всичките четири тримесечия на 2022 г. нивата на бизнес регистрации бяха по-високи, отколкото през периода преди пандемията от COVID - от 2015 г. до 2019 г.

Регистрации на бизнес и декларации за фалити в ЕС, 2015 - Q4 2022

Графика: Евростат

Декларациите за несъстоятелност са се увеличили най-много в транспортните и складовите дейности през отчетното четвърто тримесечие на 2022 г.

Разглеждайки конкретно фалитите по дейности, Евростат отчита за отчетния период увеличение във всички сектори на броя на фалитите в сравнение с предходното тримесечие.

Транспорт и складиране (+72,2%), услуги за настаняване и хранене (+39,4%) и образование, здравеопазване и социални дейности (+29,5%) - това са дейностите с най-голямо увеличение на фалитите през четвъртото тримесечие на 2022 г. в сравнение с предходното тримесечие.

Фалити, несъстоятелност на предприятия (сезонно коригирани), Q1 2018 до Q4 2022 (% промяна в сравнение с предходното тримесечие)

Графика: Евростат

В сравнение с предпандемичното четвърто тримесечие на 2019 г., броят на декларациите за несъстоятелност през четвъртото тримесечие на 2022 г. е по-висок в повечето сектори на икономиката. Най-голямо увеличение на броя на фалитите в сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г. е регистрирано в услугите по настаняване и хранене (+97,7%) и транспорт и складово стопанство (+85,7%).

Броят на декларациите за несъстоятелност през четвъртото тримесечие на 2022 г. в сравнение с предпандемичното четвърто тримесечие на 2019 г. е по-нисък само в три сектора на икономиката: промишленост (-17,6%), строителство (-9,2%) и информация и комуникация ( -4,0%).

Какво показват данните по страни

Като сравнява четвъртото тримесечие на 2022 г. с предходното сред държавите членки, за които има налични данни, Евростат отчита най-голям спад в регистрациите на нов бизнес в Белгия (-17,6 %), Румъния (-17,3 %) и Литва (-10,8 %). Най-голямо е увеличението по този показател в Ирландия (+12,6 %), Испания (+7,4 %) и Франция (+2,8 %).

На тримесечна база при банкрутите най-голямо е увеличението на декларациите за несъстоятелност в Люксембург (+71,8 %), Испания (+59,5 %) и Унгария (+41,6 %). Най-голям спад има в Латвия (-36,2%), Литва (-25,4%) и Кипър (-13,4%).

Къде сме ние

През четвъртото тримесечие декларациите за производство по несъстоятелност намаляват на тримесечна основа с 2,1%, но през третото на същата база са намалели с 10,9%, докато през второто са се увеличили с 4,3%, а през първото - с 12,4%. 

Най-голям турбуленция при тези декларации Евростат отчита през ковидното трето тримесечие на 2020 г., когато декларациите за производство по несъстоятелност са се увеличли с 27.3%, докато в предходните две тримесечия са намалявали, съответно с 14,3% (Q1 2020) и 18,3% (Q2 2020). Разбивката на Евростат и самият анализ са тук

Декларации за несъстоятелност на предприятия (сезонно коригирани) Q1 2018 до Q4 2022 (% промяна в сравнение с предходното тримесечие), по страни

Таблица: Евростат

Регистрациите на нови фирми в страната ни са се увеличили с 0,9 на сто през последното тримесечие на миналата година, отнесено към предишното тримесечие. Все пак новосъздадените фирми са забавили растежа на броя си спрямо предишните трето и второ тримесечия, когато нараснаха съответно с 3,1 на сто и 3,8 на сто, след спад с 0,9 на сто през първото тримесечие. Но пък през второто тримесечие на 2020, регистрациите са "рухнали" с 26,5%, за да скочат с 32% през третото тримесечие на с.г. (скок от съвсем ниска база).

*Фалитът е съдебно производство, започнато, когато дадено лице или бизнес не е в състояние да изплати непогасени дългове или да посрещне редовните си плащания.