Българска браншова камара "Пътища" излезе с позиция относно строителството и състоянието на Лот 2 и Лот 3 на автомагистрала "Тракия". В него от камарата изразяват своето недоумение и остро възмущение от спекулативните твърдения, изнесени на пресконференция на 12.10.2022 г. "Категорично не приемаме представените на българската общественост обвинения за състоянието на пътните участъци Лот 2 и Лот 3 на автомагистрала "Тракия", се казва в позицията. 

"В момент, когато служебният кабинет създаваше впечатление, че се е фокусирал върху решаването на проблемите в страната и по-специално в тотално разрушения в последната година и половина пътен сектор се излиза пред медиите с изцяло спекулативни твърдения. Изненадани сме от разпространените внушения за некачествено изпълнение на участъците от магистралата, без наличието на официални данни от проведения преди дни лабораторен анализ.", заявяват от камарата.

Те се аргументират така:

"Оставяйки настрана множеството некомпетентни в техническо отношение твърдения /тук би трябвало да публикуваме около 300 страници от учебниците по пътно строителство и Техническите спецификации, действащи в Република България/, ще се спрем само на два акцента. Проведеното обследване обхваща площ по-малка от 10 /десет/ кв.м. спрямо обща площ на двата участъка от АМ "Тракия" от 1 470 000 /Един милион четиристотин и седемдесет хиляди/ кв.м. Това е все едно да съдите за качеството и количеството на извършените работи в апартамент от 200 кв.м по броя на пантите на вратата на килера. И още: не e възможно въз основа на оценка на асфалтовите пластове да правите линейна интерполация за количеството и качеството на 70 км автомагистрала. Асфалтовите работи съставляват едва 15 до 17 процента от стойността на подобни обекти

Лот 2 и Лот 3 на автомагистрала "Тракия" са пуснати в експлоатация преди повече от 10 години, като при самото им изграждане са преминали през редица обследвания, проверки и анализи от страна на възложителя Агенция "Пътна инфраструктура" и Европейската комисия. В периода на изграждането и след това обектите са преминали одит и няма констатирани нередности и несъответствия. АМ "Тракия" е отличена и от Европейския парламент като образец за управление на европейски средства.

Междувременно в одитните докладите е упоменато, че реалните данни за трафика по Лот 2 за периода 2017-2019 г. надвишават планираното с 162% при тежкотоварните автомобили, 376% при лекотоварните автомобили. По Лот 3 надвишаването е 42% при тежкотоварните автомобили и 348% при лекотоварните автомобили.

През 2014 година Европейската комисия прави одит на участъците. Пробите и резултатите са анализирани в лабораторията на изпълнителя на тестовете в Италия.

От получените резултати е констатирано, че показателите отговарят на изискванията на Техническата спецификация. Получените резултати от измерванията с дефлектометъра с падаща тежест показват, че измерените участъци са структурно стабилни с минимален или никакъв риск за намаляване на очаквания проектен живот.

Българска браншова камара "Пътища" подчертава, че в десет годишния период на експлоатация на трасето не са възлагани превантивни и текущи ремонтни дейности, което в съчетание с прекомерното натоварване не осигурява адекватна оценка на състоянието на пътната настилка.

През изминалите години лот 2 и лот 3 са преминали над 150 проверки. При всяка една досега, експерти са констатирали, че строителството е извършено в рамките на Техническата спецификация."

От браншовата камара твърдят, че с една пресконференция представители на държавната власт правят опит да злепоставят:

"Европейската комисия, с всичките нейни органи и консултанти, участвали в контрола на изграждането на АМ "Тракия".

Стотиците представители на държавната администрация в лицето на две министерства и Агенция "Пътна инфраструктура".

Хилядите проектанти, строители, надзорници и консултанти, направили възможно България най-накрая да има завършена поне една магистрала."

Българска браншова камара "Пътища" за пореден път категорично настоява да бъде преустановено политическото говорене, целящо уронването на престижа на Пътно-строителния бранш. Нека всички се фокусираме върху решаването на натрупаните проблеми в сектора, вместо да хвърляме бомбастични, некомпетентни и категорично неверни твърдения!