Земеделските министри на ЕС обсъдиха споразумение за свободна търговия с Австралия. При дискусията в Брюксел заместник-министърът на земеделието Георги Събев каза, че България се стреми към балансираност в търговските преговори, което щее от полза не само за сраната, но и за ЕС.

"При внос на селскостопански стоки в Съюза от трети страни следва да бъдат спазвани идентични на високите стандарти на ЕС, с които европейските производители се съобразяват, в областта на околната среда, хуманното отношение към животните, здравето на растенията и ветеринарните изисквания. За България ключова остава защитата на продукти с географски означения на територията на Австралия", отбеляза в изказването си Събев, цитиран в съобщение на Министерството на земеделието и храните.

Във връзка с това заместник-министърът благодари на Европейската комисия за включването и защитата на ЗГУ Българско розово масло и ЗГУ Стралджанската мускатова ракия в това споразумение за свободна търговия на ЕС.

Сред другите обсъждани на заседанието теми беше и конкурентоспособността на земеделските производители в ЕС. Извън финансовата подкрепа за стопаните е наложително да бъде намерено устойчиво решение в дългосрочен план за конкурентоспособността и оцеляването им, каза пред колегите си Събев. Необходимо, според него, да се активират общоевропейски решения като например гаранционни фондове и схеми, с които да се помогне на страните, които се нуждаят от вноса на продукти от Украйна и ЕС. Друго решение е подкрепа за бързо изграждане на складови мощности и инфраструктура за износ, добави заместник-министърът.

За България е от съществено значение гарантирането на транзитната функция на коридорите на солидарността към други държави членки и трети страни. "От решаващо значение е Европейската комисия да продължи да наблюдава вноса на други чувствителни селскостопански хранителни продукти от Украйна и да бъдат въведени бързо превантивни мерки, ако е необходимо", каза Георги Събев. 

"За предотвратяване на тежки смущения на пазара на селскостопански продукти за секторите с най-високи разходи за суровини и със затруднения в реализация е необходимо да бъде предоставена подкрепа. Ясна тенденция за затруднения на пазара има не само при млякото, млечните продукти и пчелния мед, но и в останалите подсектори на животновъдството", допълни българският земеделски заместник-министър.

Георги Събев изтъкна, че спадът в производството на важни земеделски култури (който може да се дължи и на неблагоприятни климатични условия) създава риск за продоволствената сигурност на хора и животни и е предпоставка за силен инфлационен натиск. Той изтъкна, че България подкрепя предложението да бъде повишено нивото на авансовите плащания за директните плащания.

Друга тема, по която европейските земеделски министри обмениха мнения, е предложението за регламент за опаковките и отпадъците от опаковки и аспектите на законодателното предложение, свързани с безопасността на храните и разхищенията на храни.

За България е приоритетно премахването на опасните и вредните вещества и насърчаване на повторната употреба на опаковките да бъде съпътствано от обезпечаване на проследимостта, като се отчита и въздействието на вредните вещества върху човешкото здраве и околната среда, става ясно от изказването на Георги Събев.