По два показателя България се оказа на опашката в класациите в Европа за 2021 г., което не е голяма изненада. Двата показателя са Фактическо индивидуално потребление на човек и БВП на глава от населението. Първият е мярка за материално благосъстояние на домакинствата, а вторият - за икономическата активност, най-общо - за икономическо развитие на държавата.

През 2021 г. девет държави-членки са регистрирали Фактическо индивидуално потребление (Actual individual consumption (AIC) на глава от населението над средното за ЕС. Люксембург (46%) е единствената държава-членка, която регистрира AIC на глава от населението с 25% или повече над средното за ЕС, съобщи Евростат.

В Дания, Германия, Холандия, Белгия, Австрия, Швеция, Финландия и Франция нивата са с 10% или повече над средните за ЕС.

Фактическо индивидуално потребление (Actual individual consumption (AIC) на глава от населението

Източник: Евростат

В тринадесет държави-членки AIC на глава от населението е между средното за ЕС и 25% по-ниско. В тази категория има значителни разлики между държавите-членки: в Италия, Литва, Кипър и Ирландия нивата са с 10% или по-малко под средните за ЕС, докато Словения, Испания, Чехия, Полша, Португалия, Малта и Румъния са между 11% и 20% под. Естония и Гърция са съответно с 21% и 23% под средното за ЕС.

Пет държави-членки са регистрирали AIC на глава от населението с 25% или повече под средното за ЕС. Хърватия, Латвия, Унгария и Словакия са между 27% и 30% по-ниски, докато България регистрира AIC на глава от населението с 37% под средното за ЕС - на практика страната ни се отдалечава най-много от средния резултат.

БВП на глава от населението 

Показателят, който измерва икономическата активност, също показва значителни разлики между държавите-членки на ЕС.

През 2021 г. БВП на глава от населението варира между 55% ​​от средното за ЕС в България и 277% в Люксембург. 

При девет страни от ЕС брутният вътрешен продукт на човек от населението е бил по-висок от средното равнище за Евросъюза. Това са Люксембург, Дания, Германия, Нидерландия, Австрия, Белгия, Швеция, Финландия и Франция.

Фактическо индивидуално потребление и БВП на глава от населението

Графика: Евростат