Служебният кабинет одобри проекта на споразумение между правителството на България и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. Споразумението е за финансиране на капиталови операции за 180 млн. евро по Механизма за възстановяване и устойчивост и регламентира прилагането и управлението на подкрепяните в България капиталови операции.

Споразумението предвижда прилагането на три капиталови инструмента на обща стойност 180 млн. евро, които ЕИФ ще управлява и изпълни в сферите на иновациите, растежа и климатичния неутралитет и цифровата трансформация.

Инвестициите, които България се е ангажирала да изпълнява под формата на капиталови инструменти, са част от Инвестиция 2 "Програма за икономическа трансформация" в рамките на Компонент 3 "Интелигентна промишленост" от Плана за възстановяване и устойчивост. Сумата от 180 млн. евро е общият размер на предвидените средства за капиталови операции по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) и се очаква с нея да бъдат подкрепени най-малко 57 крайни получатели.

Правителството упълномощи министъра на иновациите и растежа да проведе преговорите и да подпише споразумението за подкрепа от ЕИФ. То спазва правилата за държавна помощ и отчита задълженията, които страната ни е поела по ПВУ.

Споразумението се сключва в съответствие с регламент на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 г. и в изпълнение на приложение от 28 април 2022 г. към Решение за изпълнение на Съвета за одобряване на оценката на ПВУ на България. Съгласно приложението капиталовите инструменти ще се прилагат от ЕИФ като финансов партньор чрез пряко предоставяне на средства по силата на споразумение за финансиране, което се приема и като основа за водене на преговори между страните.

Първото плащане от около 2,7 млрд. лева по Плана за възстановяване и устойчивост вече получи одобрение от Европейската комисия, припомня БТА.