Заедно с други девет държави от ЕС, сред които и Франция, нашата страна ще настоява спешно да бъдат признати за екологично устойчиви икономическите дейности, свързани с производството на ядрена енергия и на природен газ. Това съобщи президентът Румен Радев при пристигането си в Брюксел за участие в двудневното заседание на Европейския съвет, предаде БТА. Една от главните теми на форума е силно поскъпналата енергия.

България решително подкрепя прехода към климатично неутрална икономика, но този преход трябва да бъде плавен, устойчив, балансиран и щадящ гражданите и икономиката, поясни президентът. Ще настоявам, както и няколко други държави, да бъде извършен анализ за връзката между настоящата енергийна криза и приетия пакет "Готови за цел 55" (Fit for 55) - и по-конкретно драстично да се увеличи намаляването на емисиите, добави той (виж по-долу).

За България това означава да ускорим спирането на традиционните ни базови мощности, без да сме готови с нови такива, според новите технологии. За съжаление, предишното правителство през декември 2020 г. допусна да се тръгне по тази пътека. Сега трябва да правим всичко възможно за минимизиране щетите за България, посочи Радев.

По думите на президента България категорично трябва да развива зелените технологии, да внедрява ускорено нови решения в енергетиката и икономиката, но без "рисково изпълнение" на енергийния преход. Проблемът с високите цени на енергоносителите е общоевропейски и трябва да търсим координирани действия на ниво ЕС, така че да защитим гражданите и бизнеса, призова Радев.

България произвежда енергия, достатъчна за нейния пазар и за износ. Износът не може да бъде спрян и влияе на вътрешните цени, поясни президентът. Той призова Европейската комисия да се намесва бързо с контрол върху енергийните борси и с мерки за предотвратяване на спекулата.

България вече предприе известни мерки, отбеляза президентът по повод предложенията на ЕК за оказване на помощ на по-бедните семейства и на малките фирми да покрият следващите няколко енергийни сметки. Президентът изрази очакване българското правителство спешно да обяви допълнителни мерки в подкрепа на всички небитови потребители. По думите на държавния глава в предложенията на комисията липсва мярка, която пряко засяга България - намаляване на цените на емисиите, които са надхвърлили разчетните нива за 2030 г., или поне събраните средства от продажба на емисии да могат да се използват за кризисни мерки.

Fit for 55: на какво залага стратегията на ЕС

Пакетът съдържа законодателни предложения за преразглеждане на цялата рамка за климата и енергетиката на ЕС 2030, включително законодателството относно споделянето на усилията (съгласно действащото законодателство, държавите-членки на ЕС имат задължителни годишни цели за емисии на парникови газове за 2021-2030 г.), използването на земята и горското стопанство, възобновяемата енергия, енергийната ефективност, стандартите за емисии от нови автомобили и микробуси и Директивата за енергийно данъчно облагане.

Сред акцентите на проекта се откроява начисляването на цена за замърсяване, а намаляването на емисиите означава поскъпване на замърсяването.

Главното средство за определяне на цената на замърсяването е Системата за търговия с емисии (Emissions Trading System - ETS), която определя цени за разрешителни за емисии, необходими на над 11 000 електроцентрали и промишлени инсталации, както и на авиокомпании, емитиращи около 40 процента от парниковите газове в ЕС. След години на много ниски цени, комбинация от реформи и натискът на по-строгото законодателство в областта на климата доведе цените до повече от 50 евро на тон емитиран въглерод.

Fit for 55 залага на по-нататъшно свиване на броя на разрешителните, ограничаването на безплатните разрешителни и разширяването на схемата до нови части от икономиката, като например морското корабоплаване и налагането на по-строги условия на авиацията.

Идеите за разширяване на търговията с емисии до автомобилния транспорт и по-специално до строителството създават политическо минно поле, тъй като страните с високи емисии - от Полша до Люксембург, се притесняват, че по-високите цени на горивата ще ударят тежко техните икономики и хората, коментира неотдавна politico.eu.