България, единствена от страните-членки на Европейския съюз ще има дефицит под 3% от брутния вътрешен продукт (БВП) през 2020-а. Това става ясно от Есенната икономическа прогноза на Европейската комисия. 

Данните сочат, че дефицитът при три четвърти от държавите ще бъде 6% от БВП или ще надхвърли този процент. Прогнозите за страни като Белгия, Испания, Франция, Италия и Румъния са бюджетните им дефицити да минат 10% от БВП. 

Очакванията са държавните баланси на всички страни, освен тези на Румъния да се подобрят през 2021-а и 2022-а.

Що се отнася до безработицата - предвижда са тя да достигне средно за ЕС нива от 5,8 процента през 2020-а. През 2021-а тя ще се свие минимално - до 5,6 на сто 

От заключенията на ЕК става ясно, че не се очаква икономиката на Европейския съюз да се възстанови преди 2022 година.

Предвижда се брутният вътрешен продукт (БВП) на Европейския съюз да се свие със 7,4% до края на 2020 г., преди да нарасне с 4,1% през 2021-а и с още 3 процента през 2022 година.

Очакванията са инфлацията да спадне до 1,2% тази година и постепенно да се увеличи до 1,4% догодина, за да достигне 1,8% през 2022 година.