България е на първо място в Европа за най-добра ефективност по ключов екологичен показател - събиране на опаковки от продукти за растителна защита в земеделието. Това каза министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева при откриването на Годишна конференция на тема: "За чисто земеделие и сигурна околна среда" в МЗХГ.

На форума бяха представени резултатите от Системата за събиране и управление на опаковки от продукти за растителна защита на Асоциация растителнозащитна индустрия България (АРИБ).

Системата стартира през 2013 г., а успехът й е продукт на мениджмънта на асоциацията, която ние сме подкрепяли, посочи министър Танева.

За 2019 г. в страната ни са били събрани и преработени над 97 на сто от опаковките, използвани от родните производители. Това се случва благодарение на специалната Система за събиране и управление на опаковки от продукти за растителна защита на АРИБ, а системата постига успеха само 6 години след въвеждането й в България. Този успех е на фона средните данни за събираемост в различните държави в Европа през 2017 г., които са между 60 и 95 на сто от общото количество опаковки, пуснати на пазара, по данни на Европейската асоциация за растителна защита (ЕСРА), стана ясно от презентацията на АРИБ.

През първата година от действието на системата са събрани малко над 5 тона опаковки от продукти за растителна защита (РЗ), а през тази година количеството им достига около 500 тона, което е почти цялото количество пластмасови опаковки - 91 са рециклирани, а 9 - обезвредени. Само за година от рециклираните опаковки са произведени над 1000 км изолационни тръби за оптични кабели, предназначени за телекомуникационната индустрия, посочиха от АРИБ. Ако се поставят в права линия, тези кабели ще са достатъчни да свържат София и Виена.

От Асоциацията обясниха още, че преди системата да започне да действа, земеделските ни стопани са се освобождавали от пластмасовите опаковки на продуктите за РЗ по нерегламентиран начин, включително изгаряне, заравяне или смесване с други отпадъци.От организацията подчертаха, че предлаганият чрез системата безопасен и безплатен начин за освобождаване от празните пластмасови опаковки, е увеличил броя на ползващите системата стопани от България 100-кратно, при това само за 6 години.

От асоциацията подчертаха още, че системата преработва стотици тонове опаковки годишно и по този начин тя има пряк, дългосрочен екологичен ефект върху родното земеделие и допринася за опазването на околната среда, почвата и въздуха чисти, коментира Нели Йорданова, генерален директор на АРИБ.

По време на форума беше връчена специална награда "Най-отговорен земеделски стопанин" за 2019 г. на Георги Хаджийски, собственик на фирма АГРО КП ЕООД, която отглежда 70 хил. дка земеделска земя с пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед и рапица в област Враца и Монтана.

В Конференцията "За чисто земеделието и сигурна околна среда" участват представители на научните среди, земеделски асоциации, както и членове на Европейската асоциация за растителна защита.