Цените на производител в промишлеността са забавили спада си през юни спрямо май, като са намалели с 0,4 на сто и в Европейския съюз, и в еврозоната. Месец по-рано - през май на месечна база производствените цени намаляха с 1,9 на сто и в двете зони. Това съобщи БТА, като се позова на най-новите данни на европейската статистическа агенция Евростат.

През юни 2023 г., отнесено към същия месец на миналата година, цените на промишлен производител са намалели с 2,4 на сто в ЕС, както и с 3,4 на сто в еврозоната.

Да отбележим, че движението на производствените цени е съществен индикатор за темпа на инфлация. Очаква се статсистическите служби в страните от ЕС и Евростат да отразят влиянието на намалението на производствените цени през юни върху потребителските цени през юли. 

Цените на производител в промишлеността в България са намалели с 2,4 на сто през юни на месечна база, леко забавяйки темпа си на понижение, спрямо регистрирания през май (-2,5 на сто) и април (-3,2 на сто), сочат още данните на Евростат. Сред членките на ЕС, които са били с най-голям месечен спад на производствените цени през юни, страната ни е делила втората позиция с Латвия, като единствено Унгария (-2,5 на сто) е отчела по-значителен спад на цените на производител в промишлеността.

Графика: Евростат

Същевременно производствените цени през юни у нас, но на годишна основа, са били третите най-бързо намаляващи (-11,4 на сто) сред страните от ЕС, а по-значително поевтиняване са отчели само в Ирландия (-17,1 на сто) и Белгия (-12,4 на сто).

Месечно сравнение по основни индустриални групировки и по страни членки

Цените на промишлен производител в еврозоната през юни в сравнение с май са отчели понижение с 0,7 на сто за междинни стоки и с 0,5 на сто в сектор енергетика. Ценовите равнища на дълготрайните потребителски стоки и на нетрайните потребителски стоки са останали без промяна, а на капиталовите стоки са нараснали с 0,1 на сто.

Цените на производител в промишлеността, без да се отчита сектор енергетиката, като цяло намаляват в еврозоната - с 0,3 на сто през юни спрямо май.

За същия период в ЕС цените на промишлен производител са намалели с 0,8 на сто за междинните стоки, с 0,4 на сто за енергийните стоки и с 0,1 на сто за дълготрайните потребителски стоки, както и също толкова за нетрайните потребителски стоки. Противно на тях, при капиталовите стоки е регистриран ръст с 0,1 на сто.

Цените на промишлен производител в ЕС, без сектор енергетиката, са намалели с 0,4 на сто.

Сред страните от Евросъюза най-големи месечни понижения на производствените цени в промишлеността през юни са отчетени в Унгария (-2,5 на сто), България и Латвия (-2,4 на сто за всяка) и Белгия (-2,2 на сто). На другия край на скалата, с най-значителни повишения са били Ирландия (+4 на сто), Хърватия ( +1,3 на сто) и Швеция (+1,2 на сто).

Годишно сравнение по основна индустриална група и по страни членки

Цените на производител в промишлеността в еврозоната през юни 2023 г. в сравнение с юни 2022 г. са намалели с 16,5 на сто за сектор енергетика и с 2,7 на сто за междинните стоки. Растеж на промишлените цени с 5,2 на сто са отбелязали капиталовите стоки, с 5,9 на сто дълготрайните потребителски стоки и с 8,9 на сто недълготрайните потребителски стоки.

Цените на производител за цялата промишленост в еврозоната, с изключение на тези в енергетиката, са се увеличили с 2,5 на сто през юни т.г. на годишна база.

За същия период в ЕС промишлените цени са намалели с 14 на сто в енергийния сектор и с 2,7 на сто в сектора на междинните стоки, докато цените са се увеличили с 5,1 на сто за капиталовите стоки, с 5,5 на сто за дълготрайните потребителски стоки и с 9 на сто за нетрайните потребителски стоки.

Цените на промишлен производител в ЕС, без сектор енергетика, са се увеличили с годишен темп от 2,6 на сто през юни.

Същевременно най-значителен годишен спад на производствените цени в промишлеността е отчетен в Ирландия (-17,1 на сто), Белгия (-12,4 на сто) и България (-11,4 на сто). Страните от ЕС с най-резки повишения са били Унгария (+29,5 на сто), Словакия (+18,2 на сто) и Словения (+7,4 на сто).