Планът за възстановяване и устойчивост е един уникален ресурс и от години в Европейския паричен съюз и в еврозоната се говори за нуждата от такъв ресурс за преодоляване на кризите по-бързо, за подобряване на икономиката, и това е много важна инициатива. От друга страна, ние заварваме процеса по изготвяне на този План в една много трудна фаза. И заварваме един План, който все още не е достатъчно готов, а по мое мнение и не е достатъчно амбициозен. Това заяви в "Денят започва" по БНТ служебният вицепремиер по управление на европейските средства Атанас Пеканов.

Той уточни, че в други страни плановете са развити в началото като макрорамка, след което са доразвити от отделните по-специфични по ресори министерства и експерти. А тук по думите му този подход не е напълно спазен.

"Има отворени въпроси, т.е., технически неизправности, които службите на ЕК неформално ни индикират, че не са готови. Т.е., той в сегашния си вид не е готов, а в същото време ние искаме да го подобрим", коментира Пеканов.

Служебният вицепремиер допълни, че някои от критиките са, че в сферата на декарбонизацията нямаме достатъчно амбиция, заложените проекти не са достатъчно и не са достатъчно ефективни. Според него от друга страна, в социалната сфера също може да има подобрение.

Пеканов беше категоричен, че е започнала много интензивна работа и всеки ден се провеждат срещи.

"Социалните партньори също казаха, че Планът винаги може да се подобри, но те също така сложиха тежест върху това, че ние искаме част от тези средства да започнат да идват тази година, защото това ще помогне на възстановяването на икономиката. И съответно има един много деликатен баланс между това да се опитаме да подобрим още Плана, но и да не се забавяме много, да се опитаме възможно в най-кратък срок той да е готов. В рамките на този служебен кабинет се опитваме той да е готов", каза още Пеканов.

Служебният вицепремиер е назначил проверки по всички оперативни програми, за да има сигурност, че те се договарят и изпълняват в нужните срокове. Върви и планирането по следващия програмен период.

"По две от оперативните програми имах някои притеснения, но бях уверен от управляващите органи, че това е стандартна процедура и винаги в края на програмния период средствата успяват да бъдат договорени и усвоени. Става дума за това, че процентът на изпълнение не е толкова висок, колкото по другите оперативни програми", обясни Пеканов.

Междувременно министърът на околната среда и водите Асен Личев отмени предишно решение на МОСВ, с което е преценено, че за заявения План за възстановяване и устойчивост на Република България не е необходима процедура по екологична оценка. Това съобщиха от пресцентъра на ведомството.

След като е разгледал постъпили жалби от неправителствени организации, министърът е направил проверка по случая и е решил, че са налице основания за оттегляне на решението за липсата на необходимост от извършване на процедурата по екологична оценка.