Агенцията "Пътна инфраструктура" (АПИ) стартира обществена поръчка за възстановяване, ремонт, доставка и монтаж на ограничителни системи (мантинели) за републиканските пътища за срок от 3 години, съобщиха от АПИ.

Към настоящите договори с пътните дружества са подписани споразумения, съгласно които срокът им на действие е до края на юни тази година. Кандидатите могат да подават офертите си до 11 май т.г., включително.

Обществената поръчка е разделена на шест обособени позиции по районите на планиране в страната. Общата индикативна стойност на обществената поръчка за обособените позиции за трите години е 253 848 403 лв. без ДДС и се финансира от бюджета на АПИ.