Американската търговска камара в България избра новия състав на своя Борд след прилагане на новата процедура по избор на членове на изпълнителния орган на организацията. Това се случи по време на редовното свикано Общо събрание на членовете на организацията

Двумесечната кампания доведе до рекорден брой кандидати и висока избирателна активност сред членовете. Новият устав и избор на членовете гарантира представителност на американските компании в Борда, съобщиха от камарата.

Новият борд на камарата включва следните членове (подредени по азбучен ред):

 Божидар Нейчев, управляващ партньор, ПрайсУотърхаус Купърс България

Борислав Димитров, изпълнителен директор, Сиско Системс България

Елиза Грънчарова, вр.и.д. ипзълнителен директор, Кока-Кола България

Георги Александров, изпълнителен директор, Оракъл Ийст Сентръл Юръп България

Ива Тодорова, Ай Би Ем България ЕООД

Ивайло Славов, основател и главен изпълнителен директро, БУЛПРОС Кънсълтинг

Константиност Папаянис, изпълнителен директор, Мерк, Шарп анд Дом България

Левон Хампарцумян, главен изпълнителен директор и председател на Съвета на директорите на УниКредит Булбанк

Любомир Минчев, основател и главен изпълнителен директор, Телелинк България

Оливие Маркет, президент, Ей И Ес Евразия

Симеон Стойчев, вицепрезидент и прокурист, Телерик, част от Прогрес

Станислава Танева, директор за страната, Ситибанк Юръп, клон България

В новия състав влизат петима от членове на предишния борд, както и две компании, чиито представители запазват места в него. Това са Ива Тодорова, Ай Би Ем България, Ивайло Славов, БУЛПРОС, Любомир Минчев, Телелинк България, Оливие Маркет, Ей И Ес България, Станислава Танева, Ситибанк Юръп, Клон България. Двете компании, чиито нови представители запазват места са Кока-Кола България и Сиско Системс България.

Половината членове на борда ще имат тригодишни мандати, а другите шестима члена - двугодишни. Това се прави въз основа на броя гласове получени по време на гласуването от членовете. Това решение е продиктувано от стремежът за приемственост и последователност на решенията и дейността на Камарата.

Новият състав на Борда се очерта след двумесечна кампания сред 350-те члена на Камарата, която включваше няколко важни етапа. Процесът започна с номиниране на кандидатите. Това доведе до безпрецедентните 27 номинации. След което за пръв път кандидатите представиха своите силни страни и визия за членство в Борда на специално събитие за тяхното изслушване. След това се пристъпи към гласуване от страна от членовете в период на две седмици. Новите правила доведоха до висока избирателна активност, която доведе до оформянето на финалната листа от кандидати, събрали най-голям вот.

През 2017 г. на редовното Общо събрание се приеха промени в Устава на Американската камара, чрез които се гарантира повишена прозрачност в процеса по избор на кандидате, гарантиране на представителността на американските компании в Борда и повишаване на ангажираността на членовете.

В резултат Борда на директорите на АмЧам прие Етичен кодекс, който е част от вълната на промяна в Камарата, започнала от началото на същата година.

По време на Общото събрание членовете одобриха Годишния доклад на Борда на директорите на АмЧам за 2018 г. Освен това те одобриха и Финансовия доклад за 2017 г. и сертифицираща одиторска компания за 2018 г. Сред другите важни документи, делегатите одобриха Годишния бюджет за 2019 г. На финала те гласуваха освобождаването от отговорност на членовете на настоящия състав на Борда.