Единственото разумно решение сега е да се преработят всички оспорени текстове, така че те да станат логически обвързани, технически и административно изпълними. Това мнение  изразиха от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) във връзка с решението на Върховния административен съд да отмени текстове от Наредба № Н-18 за касовите апарати.

Промените следва да се направят при недопускане на нарушения, призоваха от бизнес организацията.

"АИКБ апелира за пълна прозрачност на вземането на решения за промяна в бъдеще на този така съществен и печално известен административен акт. Участниците в процеса по предложения за всички бъдещи изменения трябва да осигурят необходимия баланс между интересите на фиска и правото на българския бизнес за работа в нормална, предвидима среда и липса на възможности за административен произвол", коментираха от Асоциацията.

Припомняме, че през 2019-а бе образувано Административно дело заради жалби на над 40 организации и фирми.

Според ВАС при приемането на измененията в наредбата са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, които са достатъчно основание за тяхната незаконосъобразност.