Над 67,227 милиона лева безвъзмездна финансова помощ от еврофондовете е планирана за насърчаване на предприемачеството. Това съобщи експертът от Областния информационен център /ОИЦ/ в Плевен Николета Минчева, цитирана от БТА. Тя уточни, че наскоро е отворената процедурата "Насърчаване на предприемачеството" по Оперативната програма "Иновации и конкурентоспособност", която дава тези актуални възможности за подкрепа на новосъздадени предприятия със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Много запитвания към експертите от ОИЦ - Плевен са свързани с необходимостта от финансово подпомагане на стартиращи предприятия, каза Минчева. Невъзможността да се осигури нужният финансов ресурс е сред основните пречки пред реализиране на предприемаческите идеи, коментира тя.

Част от средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за България са насочени именно към разрешаването на тези трудности, смята експертът. Микро, малки или средни предприятия, регистрирани след 31 декември 2016 г., могат да кандидатстват за финансова подкрепа от 50 000 лева до 200 000 лева, посочи Минчева. По думите й е необходимо те да работят в някои от определените 33 сектора - 12 от секторите са от Националната стратегия на насърчаване на малките и средните предприятия, а 21 са свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства. Други 17 сектори обхващат производството на различни изделия, а два - обработването на металите. Представени са инженерните и архитектурните дейности. Допустими са и кандидати в сферата на печатната и издателската дейност, на създаване и излъчване на радио- и телевизионни програми, на дизайна и фотографията, на информационните технологии и услуги, на научноизследователската работа, на здравеопазването и социалните грижи.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 5 септември или 7 ноември т.г., в зависимост от избрания сектор. Проектите, изпълнявани на територията на област Плевен ще носят допълнително точки на кандидатите, отбеляза Минчева и допълни, че освен това приоритет ще се дава на жените предприемачи, на младите предприемачи на възраст до 29 години, както и на тези между 50 г. и 64 години.

Друга възможност за подобряване на достъпа до финансиране за създаване и развитие на стартиращи предприятия, е микрокредитирането със споделен риск по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". От този финансов инструмент могат да се възползват съществуващи и стартиращи социални предприятия, както и стартиращи предприятия на безработни над 6 месеца, на лица с увреждания, на младежи до 29 г. , които могат да получат от 5 000 лв. до 48 896 лв. под формата на кредит, поясни Минчева. Срокът на изплащане е до 10 г. с възможен гратисен период по главницата до 2 години.

Значението на малките и средните предприятия е ключово и за развитието на селските райони, е категорична Минчева и обърна специално внимание на подмярка 6.4.1. "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" от Програмата за развитие на селските райони. Проект на Насоки за кандидатстване вече е предложен за обществено обсъждане. Насърчаването на развитието на неземеделски дейности в селските райони е също сред най-очакваните мерки, според експерта.

Всяка от процедурите има своите специфични особености и експертите от ОИЦ - Плевен могат да дадат подробна информация за тях, гарантира Минчева.

От утре - 4 юли, специалистите в Центъра започват обиколка във всичките 11 плевенски общини. Интересуващите се ще могат да получат експертен отговор на въпросите си по време на Открити приемни, които ще работят в съответното населено място. Първата спирка от обиколката е град Долни Дъбник. Откритата приемна утре ще бъде отворена от 10.30 пред читалището.