39% от българите смятат, че у нас може да се прави успешен бизнес. Това показват данните от проучване на изследователски център "Тренд". То е реализирано в периода 2-10 юли, 2019 г. чрез пряко полустандартизирано интервю "лице в лице" сред 1000 души на възраст 18+.

34 на сто са на обратното мнение, а 24% не могат да преценят.

На въпроса в каква посока се развива българската икономика - 31% от анкетираните казват, че се развива в позитивна, а 49% - в негативна. Според "Тренд" българският скептицизъм и слаба информираност са сред причините за тези отговори. 63% от попитаните искат да научават за българските предприемачи, което е "категорично мнозинство".

52% са на мнение, че българският износ като продукция е качествен, докато едва 12% са на обратното мнение. 36% не знаят или не могат да преценят, което пък показва слаба информираност.

Оказва се, че потребителите почти не знаят кои продукти са най-изнасяни от страната. Те определят като такива киселото мляко, сиренето и маслодайната роза. Липсват обаче примери от машинната индустрия и производството на електроника. 59 на сто от анкетираните искат имената на фирми да се споменават свободно в новинарските блокове на телевизиите. Обмислят се и законови промени в тази насока.

"Твърде често чуваме за българския бизнес от криминалните хроники, а не от успехите, които са постигнали", поясни Димитър Ганев от "Тренд".

"Има огромно разминаване между това какво е в представите на обществото за развитието на българския бизнес и това какво сочи статистиката", коментира Васил Велев, председател на АИКБ.

"Не всяко споменаване на фирма е лошо нещо, напротив, когато става въпрос за добра новина би трябвало да се споменава името", каза още Тома Биков, член на парламентарната комисия по култура и медии.