Протестно шествие от 3000 енергетици и миньори ще премине в центъра на София в четвъртък в защита на добива и преработката на български лигнитни въглища.  Организатор на протеста са индустриалните федерации на КТ "Подкрепа",  съобщи на пресконференция президентът на синдиката Димитър Манолов.

"В началото на декември в Катовице, Полша ще се състои 24-та Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН за изменение на климата. Очакваме и настояваме правителството да изготви Национален план за климата и енергетиката, отчитащ реалността в енергийния сектор и последствията за българската икономика. В момента България няма Национална енергийна стратегия и програма за бъдещето за развитието на отрасъла, заявяват от синдиката. ЕК да прилага диференциран модел към отделните държави, спрямо тяхното състояние и перспективи за развитие, каза Манолов. В България основен източник на енергия е АЕЦ "Козлодуй", а ТЕЦ-овете помагат, когато потреблението се увеличи и ако те спрат, може да има недостиг, защото няма и откъде да се внесе енергия", допълни президентът на синдиката.

В четвъртък шествието ще започне в 13 ч. и ще премине през софийските улици, като ще спре пред централата на Европейската комисия, Министерството на икономиката, Президентството, Министерски съвет, КЕВР, Министерството на енергетиката и МОСВ. В петък се очаква среща на представители на КТ "Подкрепа" и КНСБ с президента и с премиера.

Цената на електроенергията се увеличава, но цената на въглищата не се вдига. Ако мините не могат да произвеждат въглища, то и ТЕЦ-овете не могат да работят, посочиха от КТ "Подкрепа".

България почти половината от електроенергията се произвежда от въглища, местно производство. Намаляването на тази икономика ще ликвидира изцяло българския бранш, в който са заети общо 150 хиляди души, заявиха още от синдиката.

Утре миньори и енергетици в КНСБ излизат на митинг в Раднево в защита на работните си места в комплекса "Марица - Изток".