Министърът даде пример с пътека в областта на инвазивната кардиология, за която здравната каса заплаща 3518 лв., а реалната цена на услугата е 1349 лв. или близо три пъти по-малко.
По този начин здравната каса губи 102 млн. лв. годишно. В същото време, за да се доплатят подценените пътеки са необходими още 291 млн. лв. Една такава пътека е за педиатрична неврология, за която се дават 330 лв. при необходими 2688 лева, каза министърът, цитиран от "Дневник".
Проектът за актуализация на бюджета предвижда да се отблокират 220 млн. лв. от резерва на здравната каса.