В резултат на спада на долара спрямо еврото в периода след замяната на държавния външен дълг от брейди облигации в глобални облигации, извършена от предишния финансов министър Милен Велчев, текущите отрицателни курсови разлики се ориентират около 300 млн. евро. Това каза министърът на финансите Пламен Орешарски в отговор на актуален въпрос в парламента, предаде БТА. Освен това за периода от замените през 2002 г. до края на април 2008 г. по новите глобални облигации са платени лихви в размер на 1.630 млн. лв, посочи Орешарски. По заменените брейди облигации биха се извършили плащания в размер на около 700 млн. лв., добави той. Позитивните ефекти от замяната се свеждат до намаляване на рисковия профил на валутната и лихвена структура на валутния портфейл на страната, каза Пламен Орешарски. Той посочи, че последващите ефекти ще зависят изцяло от външните лихви по дълга и от курса на щатския долар към еврото. Орешарски отказа да анализира сделката по замяната и каза само, че по дефиниция вярва, че финансовите министри, в това число и Милен Велчев, са водени от благоразумни мотиви при извършването на действия, част от служебните им ангажименти.