Вчера в Сената на САЩ се проведоха изслушвания за ситуацията на енергийния пазар, като се обсъждаха въпросите за възможно манипулиране на пазара и съответната политика на регулиращите органи. Ръстът в цените на петрола е следствие от фундаментални причини като например небалансирано търсене и предлагане, заявил е поканеният на срещата Джордж Сорос, цитира го "Ведомости". Само че повилата се сравнително наскоро възможност да се инвестира във фючърсни пазари чрез индексни фондове провокира прекомерния ръст на цените и създава балон на пазара за петрол. Индексните фондове влагат средствата си в съответствие със структурата на един или друг индекс, акции на тези фондове понякога се предлагат и на борсата, така че в тях могат да инвестират и физически лица. В САЩ първият фонд, позволяващ да се играе на петролния пазар заработи в края на 2006 г.: United States Oil Fund инвестира в петролни фючърси за следващия месец. По данни от края на март, активите на този фонд възлизат на $650,6 млн. Още по-рано, през септември 2006 г. на Лондонската фондова борса бе пуснат фондът ETFS Crude Oil, следващ динамиката на индекса DJ-AIG Crude Oil Sub-Index; активите му в края на май са $5,46 млрд. Двата основни индекса, които следят динамиката на фючърсните цени на суровините (не само на петрола) са S&P GSCI и Dow Jones-AIG Commodity Index. По данни на Dow Jones-AIG, в края на първото тримесечие на 2008 г. в индексни фондове, разчитащи на ръст на цените на суровината, са били вложени общо $180 млрд. Сорос не счита, че сривът на петролният пазар е неизбежен, макар да напомня за ситуацията през 1987 г. Според него обаче масовите инвестиции в индексни фондове за суровини са „класически случай за невярна представа за ситуацията на пазара, които са склонни да се самоподхранват, усилвайки прекомерно движенията на пазара и в двете направления". Според Джордж Сорос индексите на суровините не представляват законен клас активи. „Той продължава да привлича допълнителни инвестиции само затова, че се оказа по-доходен от другите класове активи". Заключението на известния инвеститор е, че влагането на средства в суровини посредством индекси трябва да бъде осуетено, макар и не за сметка на засилена регулация.