"Фискалните мерки са съвсем очевидни, имаме превишение на приходите над разходите", обяснява Орешарски. "Ако сравните с другите 11 новоприсъединили се страни, ще видите, че нашата фискална политика е сравнително най-адекватна на фона на очерталите се рискове. Имаме и допълнителни усилия за рационализиране на ключови бюджетни сектори, включително редукция на персонала с 12%. Политика в тази насока води и БНБ с ограничения си инструментариум чрез увеличението на минималните задължителни резерви от миналата година."