Комисията за финансов надзор издаде лиценз на „Общинска здравноосигурителна каса” АД . Основни акционери на дружеството са „ЕЛ ЕМ ИМПЕКС” ЕООД, притежаващо 50 % от капитала на дружеството; „ТЕЦ МАРИЦА 3” с 45 % и „ОБЩИНСКА БАНКА” АД с 5 %. И трите дружества са свързани с бизнесмена Христо Ковачки. „Общинска здравноосигурителна каса” АД е едностепенна система на управление, като в състава на Съвета на директорите влизат: Георги Дормишев – председател на СД, Александър Личев - изпълнителен директор и Наим Иляз Наим - член на СД.