Измамите, извършени от потребители, корупцията и подкупите и киберпрестъпността са най-разпространените икономически престъпления. Това показва докладът за България на Глобалното проучване на икономическата престъпност за 2018 година. 45% са измамите, извършени от потребители. 40% са тези, свързани с корупция и подкупи. 1/3 са киберпрестъпленията сред най-често срещаните икономически престъпления. Данните от проучването за България показват, че повече от 1/3 от анкетираните са били обект на едно или няколко икономически престъпления през последните две години, а 35% от жертвите на измами са загубили между 100 000 и 1 000 000 щатски долара. Заплахите в киберпространството провокират и предприятията да реагират - 20 на сто повече са тези, разработили планове за действие.