От 1 януари догодина банките ще прилагат допълнителни насоки за кредити на свързани лица, съобщиха от БНБ. Насоките са част от еврпейски регламент и са издадени от Европейския банков орган. С тях се определят подходящите практики, които следва да се прилагат в областта на големите експозиции и установяването на свързаност между клиентите на банката, допълват от БНБ. Насоките трябва да станат част от вътрешните правила на банките.