За тях ще действа по-лесна процедура за внос на работници от трети държави, съобщи социалният министър Бисер Петков.

Към досегашните професии от ИТ сектора по искане на бизнеса се добавят и инженерите в промишленото производство, електроинженерите, инженер-химиците, съобщи министър Петков.

При тях работодателите няма да са задължени да провеждат така наречения пазарен тест.

Социалните партньори одобриха промени в Закона за трудовата миграция, които въвеждат изисквания на евродиректива, но бизнесът поиска допълнителна либерализация при вноса на работна ръка от страни извън ЕС. Сред тях са намаляване на сроковете за издаване на разрешителни два пъти, а не веднъж в годината, да се актуализира списъкът с дефицитни професии, да се позволи поне една трета от персонала в предприятията да са чужденци, за сезонните работници също се иска премахване на изискването това да е в рамките на една календарна година. Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал:

При зимния туризъм се прехвърля календарната година и не е нужно да е това ограничение.