Електроенергийният сектор на ЕС вероятно ще бъде по-строго регулиран през следващите години, като въглищата, газът и ядрената енергия попадат под по-строг правителствен надзор. Единствено възобновяемите енергийни източници ще останат част от конкурентния пазар на ЕС, смята вицепрезидента на търговската асоциация Euracoal. Електроенергийният сектор на Европа навлиза в период на регулаторна несигурност, като Европейската комисия трябва да представи нови предложения през първото тримесечие за реформиране на енергийния пазар на блока. "Намираме се в нова ера", казва Владимир Будински, вицепрезидент на Euracoal, цитиран от изданието Euractiv.

Наистина, когато първата директива на ЕС за енергийна либерализация беше приета в началото на 2000-те години, европейският енергиен сектор беше в свръхкапацитет - произвеждаше повече, отколкото е необходимо на потребителите. А това доведе до вълна от приватизации от правителства, които не желаят да инвестират в енергопроизводства, отбеляза той. "Сега виждаме обратната тенденция", обясни Будински и добаави: търсенето на електроенергия надвишава предлагането поради хронични недостатъчни инвестиции през последното десетилетие, нови приложения като електрическа мобилност и нарастващи опасения, свързани с енергийната сигурност.

Енергийните компании фалираха в Германия и Обединеното кралство миналата година поради изключително високите цени на газа, причинени от войната на Русия в Украйна. В резултат на това правителствата увеличиха участието си в енергийния сектор, като някои национализираха енергийните компании. Такъв беше случаят с Uniper в Германия, която бе спасена миналата година, тъй като вече не можеше да си позволи да спазва условията на газовите си договори с доставчиците. Други играчи като Gazprom Germania също бяха национализирани от съображения за енергийна сигурност.

Сътресението, причинено от намаляващите доставки на газ от Русия за Европа, също накара Испания и Португалия частично да се оттеглят от енергийния пазар на ЕС и да ограничат цената на газа, използван за производство на електроенергия. А във Франция правителството предприе стъпки за поемане на пълен контрол върху електроснабдителната компания на страната EDF, в която държавата вече притежаваше 84% дял.

Сега индустрията очаква с нетърпение предложението на Европейската комисия за реформиране на пазара на електроенергия в ЕС, което според Брюксел ще има за цел да гарантира, че всички европейски потребители могат да се възползват от евтината възобновяема електроенергия. "Но не бих го нарекъл пазар; Бих го нарекъл модел, защото вече няма да бъде пазар", каза Будински, който е президент на Асоциацията на чешките работодатели в минната и петролната индустрия (ZSDNP).

3eNews