Българският Електроенергиен системен оператор и страните от региона на Югоизточна Европа обмислят възможността за изграждане на високоволтов енергиен кабел, който да свързва региона с пазарите на Централна и Западна Европа. Идеята е това да бъде постояннотоков кабел на високо напрежение (HVDC кабел), който да пренася електроенергията и да подкрепи разширението на производството на ток от ВЕИ енергия.

Всъщност идеи за електропроводи на прав ток се появяват спорадично в общественото пространство. Сегашната идея ще подпомогне както производството и преноса на зелена енергия от Югоизточна Европа към сърцето на Стария континент, така и в обратна посока. Идеята е, че фотоволтаичните централи в ЮИЕ започват да произвеждат електроенергия сутрин в периода 7:30 - 9:00 ч. Точно тогава в Централна и Западна Европа все още соларите не работят, а търсенето на енергия е в пика си. Това търсене може да бъде покрито частично от соларните системи на Югоизточна Европа, обясни идеята Ангелин Цачев, изпълнителен директор на ЕСО по време на форума RE-Source Southeast, който се провежда в София.

Подобен високоволтов пръстен може ефективно да използва наличната линейна инфраструктура, чрез която да се пренася ефективно зелена енергия, смята Цачев. По думите му чрез подобна инфраструктура ще се улесни и преноса на електроенергия от Северно море до Балканите. Например пиковото търсене вечер при нас може частично да бъде покривано от работещите в този момент солари и вятърни централи в сърцето на Европа. Именно там в следобедния диапазон (15 ч. - 17 ч. Централно европейско време) има свободни количества електроенергия на ниски цени. А точно в същия момент се наблюдава пиковото натоварване на мрежите в Югоизточна Европа, където в този момент слънцето залязва и фотоволтаиците спират да работят.

Идеята за подобен високоволтов пръстен е представена пред ENTSO - E и чрез нея може да се разшири капацитета на мрежата, обясни Цачев пред публиката на форума. Чрез подобен проект ще можем да управляваме повече ВЕИ в целия диапазон от време в енергийния микс на страните членки. И ценово ще успеем да облекчим товара на мрежата, обясни идеята Цачев.

В случая ЕСО предлага изграждане на нова мрежа или разширяване на капацитета на съществуващата. А като първи етап на идеята проектът може да започне от региона на Югоизточна Европа и да се използва потенциала от ВЕИ на целия континент. Предложението е чрез подобен кабел на постоянен ток да може да се пренасят по 15 - 20 GW електроенергия. Тази технология за момента остава слабо развита в Европа, защото изисква специални подстанции за преобразуване на получената енергия. Загубите при преноса на големи разстояния обаче са значително по-малко, спрямо тези при променливия ток. Все пак и те остават проблем при подводните действащи в момента кабели.

Идеята има своите добри страни най-малкото и заради големите заявки за присъединяване на ВЕИ централи, които получават системните оператори в региона. В България например заявките за ВЕИ проекти наближават 40 000 MW, а в Гърция са за приблизително 30 000 MW до момента. Подобни количества, ако бъдат изпълнени, ще създадат огромни трудности в управлението на енергийната система.

В Гърция вече има обявен подобен проект за подводен енергиен кабел, който да свързва Египет и Континентална Европа. В южната ни съседка вече има действащ HVDC кабел, който успешно свързва енергийните системи на Гърция и Италия през последните 20 години. Има и инвеститорски интерес в тази посока. Особено при бума от ВЕИ централи, които се очаква да навлизат на пазара в следващите години.

RE-Source Southeast се провежда е сред основните събития у нас, посветено на корпоративното снабдяване с възобновяема енергия в Югоизточна Европа. То обединява индустриални и търговски потребители, разработчици на проекти, търговци на електроенергия и производители на енергия от възобновяеми източници.

В конференцията участват редица местни и международни разработчици, търговци и корпоративни купувачи, които споделят добрите практики, да обсъдят предизвикателства и възможности и да очертаят бъдещи тенденции и развития на сектора на възобновяемата енергия. 3eNews е медиен партньор на конференцията.

Купи3e-news.net билет